Referat fra medlemsmøte 6. april

Referat fra medlemsmøte 6. April 2018

P1090104

Litteraturhuset i Bergen

Ca. 110 tilstede.

Karen Reinholtsen ønsker alle velkommen til kveldens medlemsmøte.

Godkjenning av referat fra forrige medlemsmøte 9/3-18:

  • Møtereferatet ble godkjent uten noen innvendinger.

Foredrag med Geir Evensen:

  • Kåre Hatleberg fra fagkomiteen introduserer kveldens foredragsholder: Tannlege Geir Evensen.

P1090121

Akuttbehandling av traumer i allmennpraksis var temaet for kveldens foredrag. Det tok for seg alt fra hvilke akuttskader som bør legges inn på sykehus, til skader man ikke trenger å gjøre noe med, med en liten oppfriskning i juss.

P1090136

I henhold til lov om helsepersonell gjøres det klart at som tannlege plikter man å yte øyeblikkelig helsehjelp etter beste evne der det antas at det er påtrengende nødvendig. Ved tvil om hjelpen er påtrengende nødvendig skal man utføre undersøkelser som fastslår det ene eller det andre. Loven gjelder 24 timer i døgnet, 7 dager i uken på alle norske territorier og fastland, samt på alle norske transportfartøy og installasjoner rundt hele verden.

P1090143Videre til mer behandlingsrelatert tema gjør Evensen det klart at akuttbehandlingens formål bør være å lindre plager og å hindre fare for videre vevsskade. Der understreker han viktigheten ved å begynne undersøkelsen i periferien og deretter jobbe seg ned på tann-nivå for å forhindre at man går glipp av eller ikke oppdager skade på bløt- eller hardvev. Det er like viktig å finne ut hva som er skadet som det som ikke er skadet.

En god anamnese og journal bør inneholde kliniske bilder, skadetidspunkt, skadested og hendelsesforløp, samt behandlingstidspunkt for å ha tilstrekkelig informasjon til eventuelle politi- eller forsikringssaker, og HELFO-rettigheter.

Behandlingsmetoder for både tann- og benskader ble gjennomgått i detalj og Evensen anbefalte at man burde anskaffe og bli kjent med nettstedet Dental Trauma Guide for å være oppdatert på de siste retningslinjene innen traumebehandling. P1090159

 

Til slutt takker Karen Reinholtsen for oppmøtet og oppfordrer alle å melde seg på Solstrandmøtet 4. og 5. mai.

20 stykker gikk videre til Colonialen og på menyen sto det: entrecôte med potetfondant og grønn peppersaus og sitronmarengs m/kaffe til dessert.

 

Referenter: Henrik Blengsli og Vivian Haaberg
P1090149
P10901672018-04-06 21.57.08