Kjære kollega – November 2018

Kjære kolleger

Først av alt vil jeg takke for tillitten generalforsamlingen ga meg ved valg av ny formann. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med resten av styret som jeg ved flere anledninger har hatt gleden av å delta i styremøter med, da som vara for Privat Sektor.

Takk til Karen for en godt utført jobb i 2 år. Det har vært en del tøffe oppgaver som har tatt mye tid, både for styret, men spesielt for deg. Gledelig at du fortsatt er med oss i BTF, nå i Fagkomiteen, samtidig som du engasjerer deg sentralt i NTF.

Jeg vil takke alle tillitsvalgte som gikk ut av verv – tusen takk for innsatsen alle sammen! Gratulerer også til alle i styret, understyrer og komiteer som ble valgt på Generalforsamlingen. Jeg håper dere vil få en like interessant og spennende tid som tillitsvalgt i BTF som jeg har hatt til nå. Vi er både takknemlige og avhengige av alle deres innsats for å gi våre medlemmer er godt tilbud. Derfor er det også så viktig at vi alle viser vår respekt for alle disse som ofrer oss så mye av sin tid, både fritid og jobb, for å bidra til felleskapet. Ordlyden vi ser mellom og mot enkelte kolleger på diverse forum er til tider svært uheldig. Fortsetter dette slik vil vi etter hvert få problemer med å rekruttere tillitsvalgte. Diskusjon er både bra og nødvendig, det bidrar til at vårt arbeid drives fremover i riktig retning. Men tenk deg om to-tre ganger før du trykker send, og la Facebook være i fred i rødvinståken på fredagskveldene.

Nok en gang ser vi at regjeringen nedprioriterer pasientene i sitt forslag til statsbudsjett. Kutt i HELFO-takster og unnlatelse i å øke takster i henhold til årlig prisindeks er begynt å bli en selvfølge fra den kanten, men vi må aldri stoppe vårt press overfor politikere for å snu trenden med at staten flytter penger fra stønader til ulike andre tiltak i tannhelsetjenesten. En evaluering av disse tiltakene er absolutt på tide. Jeg kan love at BTF vil være en sterk pådriver for dette arbeidet.

Påmelding for Vestlandmøtet 2019 er nettopp åpnet. Fagkomiteen overgår seg selv hvert år, og nok en gang kan de presentere et sterkt og interessant fagprogram. I tøff konkurranse med et voksende kurstilbud både innen- og utenlands har de snekret sammen et spennende program med varierte tema. Listen av forelesere inneholder flere av våre kjente forelesere fra Bergen, men også noen nye navn fra utlandet. Det sosiale er også viktig, en god bonding! I år er vi så heldige å innta nyrenoverte Hotell Norge. Nydelig oppusset og med en restaurant det skrytes mye av. Ikke rart når menyen er komponert av selveste Ørjan Johannessen, vinneren av Bocuse d’Or. Jeg gleder meg til festen! Tradisjonen med en rabattert pris for våre yngre kolleger videreføres. Husk frist for lav påmeldingsavgift som er 10. desember. Men det er vel ingen grunn til å vente så lenge?

Velkommen til møte 23. november. Denne gangen et kombinert julemøte med foredrag fra flere av våre nye og kommende kolleger. Som noen sikkert har sett så er det ingen saksliste til dette møtet. Ordinært medlemsmøte blir det i februar. Jeg er dessverre forhindret fra å møte denne gang på grunn av et kurs jeg er påmeldt for lenge siden. Neppe noen demper for kveldens stemning, her er det bare å melde seg på!

02-Eirik Halvorsen

Eirik Torjuul Halvorsen, formann BTF

EirikAutograf