Tidendes pris for beste kasuspresentasjon

BTF ønsker å gratulere Athanasia Bletsa og Ole Iden for Tidendes pris for beste kasuspresentasjon, som de mottok under NTFs Landsmøte!
Den prisvinnende kasuspresentasjonen, «En uvanlig tilnærming til behandling av dens invaginatus», publisert i Tidende nr. 9, 2016, kan leses på Tidende sine nettsider.