Referat fra Vårmøtet 24. mai

Referat fra medlemsmøte i Bergen Tannlegeforening
Oseana
Fredag 24.mai 2019 kl. 18.00

Vårmøtet startet med fellesbusstur ut til Oseana på Os.

Det ønskes velkommen, og ordet gis videre til kveldens foredragsholder Paul Otto Brunstad: Professor ved pedagogikkseksjonen ved NLA høgskolen i Bergen.

Ledelse og egenomsorg:

Brunstad åpner foredraget med å snakke om noe som han kaller en kulturell angina. Med dette mener han at det rommet som praktikere jobber i snevrer inn samtidig som at oppgavene blir større. Denne innsnevringen kan videre føre til engstelighet hos den enkelte.

Videre identifiserer han en del faktorer som gjør at man utvikler en slik praksis-angina. Et av hovedpoengene hans er at det økende fokuset på sikkerhet genererer mer usikkerhet. Jo sikrere samfunnet blir, jo mer usikker blir man på at noe kan gå galt. Når det byråkratiske system er usikre på om vi gjør jobben vår, og hvor godt vi gjør den i henhold til regler og prosedyrer vil dette igjen generere mer usikkerhet. Han kaller det ”Byråkratisk hypokondri”. Dette fenomenet forklarer han videre ved at byråkratiet legger behovet for trygghet på et lite område, og forsøker å sikre seg mot dette. Dermed er det fare for at større trusler fra utsiden blir oversett.

Videre snakker han om problemene med et ”akselerasjonssamfunn”. Når det forventes så høy effektivitet at man mister tid til å evaluere, da mener han at vi har et problem. Da blir det ikke tid til å hente inn erfaringer og reflektere før en ny reform settes til verk. Kan kaller det” kulturell demens”, et fenomen hvor man etter hver forandring ikke husker hva som gikk bra og hva som gikk dårlig. Endringstakten blir så stor at det ikke blir rom for forbedringer. Det stadig økende kravet om endringer og effektivitet kan bli selve faktoren som gjør at man ikke oppnår det man satte seg som mål.

Han stiller spørsmål om hvor det skal settes inn en stent slik at man får blokket ut denne innsnevringen. Og hvordan kan man åpne opp for at man i praksis får et større handlingsrom? Han mener det må gjøres både et kognitivt og et emosjonelt arbeid for å unngå store komplikasjoner, og at den enkelte må gjøre et arbeid i seg selv. 

Vårmøtet fortsatte med treretters middag i nydelige omgivelser på Oseanas egen restaurant. Desserten kunne nytes sammen med en fantastisk solnedgang og Griegsamlingen som var utstilt i naborommet.

Referenter: Anette Aasgaard og Vegard Hauge Svartveit