Referat fra medlemsmøte 6. september 2019

Referat fra medlemsmøte i Bergen Tannlegeforening
Litteraturhuset i Bergen
Fredag 6.September 2019 kl. 19.00

Referat fra forrige medlemsmøte godkjent.

Formann Eirik Halvorsen åpner møtet med å minne om noen viktige datoer fremover:
Generalforsamlingen 4 oktober klokken 19:30 på Hotel Norge
Novembermøtet 7.November klokken 19:00

”Er kvaliteten på behandling med tannimplantater bra nok”?

Den første av kveldens tre foredragsholdere var Stein Atle Lie, professor i medisinsk statistikk ved IKO og tilknyttet nasjonalt register for leddproteser. Han legger bakteppet for kveldens tema ved å gi et tilbakeblikk på oppstarten av leddproteseregisteret i 1987, og utviklingen av Leddregisteret, som i 2009 ble godkjent som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Bakgrunnen for at registeret ble startet var studier som avdekket flere dårlige hofteproteser som var i bruk i Norge på 1980-tallet. De to mest kjente eksemplene var totalproteser til hofteleddet laget av Christiansen og Charnley. Førstnevnte hadde relativt høy mislykkethet, noe som fikk tilnavnet «Christiansen-skandalen». Leddregisteret derimot var en suksesshistorie. Der Norge på mange andre medisinske områder mangler oversikt og register, så er det norske hofteregisteret i verdensklasse.

Etter pausen gikk stafettpinnen over til kveldens andre foredragsholder, Gunvor Bentung Lygre, spesialtannlege, forsker, dr.odont. Bivirkningsgruppen ved Norce. Bentung Lygre åpner med å stille følgende spørsmål til salen. ”Er det mulig å etablere et nasjonalt register for tannimplantater, og hvorfor vil man egentlig det?” Ønsket deres er å opprette en nasjonal database som kan brukes til kvalitetsutvikling både når det gjelder produktene, og selve behandlingen med tannimplantater. Hun anslår ca. 20000 innsatte tannimplantater i Norge per år, og ca. 200 ulike produsenter på det norske markedet. I 2019 kom det en ny forskrift som sier at man nå har plikt til å melde inn behandling til alle nasjonale kvalitetsregister. Dette er avgjørende for at man skal få inn tilstrekkelig data for å kunne vurdere kvaliteten.

Hun samarbeider med flere klinikker i et pilotprosjekt for å undersøke om det er mulig å gjennomføre en slik registrering av tannimplantater. Andre ting de ønsker å se på var hvilken form for rapportering som gav høyest grad av deltakelse, hvilke data som må inkluderes for et mest mulig representative resultat, og hvordan rapporteringsskjemaene skal utformes. Det endelige målet er å se på hvordan det går med implantatene, og hvilke følger eventuelle komplikasjoner kan ha. Hun poengterer viktigheten av å kunne avdekke uegnede produkter og behandlingsprosedyrer ved å peke tilbake på eksemplene Lie snakket om innledningsvis.

Kveldens siste foredragsholder var Bjørn Kubon, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, leder for Bergen Tannhelsesenter, og ansatt ved kjevekirugisk avdeling på Haukeland sykehus. Kubon ønsker å dele sin erfaring rundt sin deltakelse i pilotprosjektet, hovedsaklig fra et klinisk ståsted. Noe av hans motivasjon for å delta var et ønske å kartlegge prosedyrene på klinikken i tillegg til å se på kvaliteten av de ulike produktene de benytter seg av. Noe av det han var mest skeptisk til var om deltagelsen ville føre til mye ekstraarbeid. Ved å beskrive selve gjennomførelsen av registeringen på deres klinikk viser han hvor effektivt det lar seg gjøre i praksis. Her poengterer han viktigheten av å innarbeide gode rutiner.

Alle pasientene må undertegne en samtykkeerklæring som de fyller ut før de kommer inn til behandleren. De har en egen ansvarlig for denne registreringen. Etter signering scannes dokumentet inn i journalen. Når det gjelder innsetting av selve implantatet foreligger det et eget skjema til dette. Alt er databasert, og han anslår et par minutt for å fylle det ut. Det er avgjørende at operatør skriver nokså detaljert hva man har gjort slik at alt kan registreres i etterkant av inngrepet. De har et eget skjema for tapte implantater som registreres i det samme datasystemet.

Etter møtet ble det servert nydelig middag på Colonialen i Fosse-stova.

Referenter: Malene Moen Sætre og Anette Aasgaard