Omvisning på skoletannlegekontoret i skolemuseet

Vi arrangerer omvisning for alle interesserte tannleger og evt. familie på skoletannlegekontoret på Skolemuseet torsdag 26. januar kl. 17.

Det blir en kort orientering om museet ved førstekonservator Baard Skogrand og så tar jeg dere med til skoletannlegekontoret.

Det er bare å møte opp uten påmelding i Latinskolen, Lille Øvregate 38 (ved Domkirken).

Vel møtt!

Hilsen Knut Meyer på vegne av BTF’s museumskomité.

Instruktørtannlege – Seksjon for oral protetikk

Instruktørtannlege – Seksjon for oral protetikk (faste deltidsstillingar)

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig inntil 190 % stilling som instruktørtannlege. Tilsetting frå 20-60% stilling er mest aktuelt. Stillinga er ved Seksjon for oral protetikk.

Søkjar må opplyse kva arbeidsdagar som er aktuelle.

Ein gjer merksam på at sjølv om ein tilsett har arbeid ved ein spesiell seksjon, så kan ein måtte flytte til anna seksjon etter behov ved klinikken.

Les videre