Kjære kollega, september

Kjære kollega!

Farvel til sommer og late dager, batteriene er ladet og høsten er allerede godt i gang. Sommeren ga fra seg et siste blaff i forrige uke, med flere sammenhengende dager med godt vær og varme temperaturer, noe vi virkelig ikke kan ta for gitt dette året her! Det har vært de store kontrastenes sommer; mens hetebølger uten like har herjet i store deler av verden, har de av oss som valgte å legge ferien til Vestlandet her i nord surmult på grunn av kulde og regnvær. Strømprisene i Sør-Norge har vært flere hundre ganger prisene i nord (noe som nå ser ut til å jevnes ut). Og mens vi bekymrer oss for dagligdagse ting som dårlig vær og høye priser, har de helt andre ting å bekymre seg over i Ukraina. Vi har det vel egentlig ganske fint her oppe.

En mastodont i tannlegeverden gikk bort 5. april 2021, og BTF ønsker å hedre hans minne med en forelesning i hans navn. Fredag 21. oktober blir det minneforelesning for Harald Gjengedal i toppetasjen på KODE 1. Men dette blir ikke noe sørgelige greier, her skal han både hedres og feires! I forkant av minneforelesningen inviterer vi pensjonistmedlemmene til Markeveien 12 for hyggelig lag før vi går videre til minneforelesningen, dette kommer mer informasjon om senere. Pensjonistmedlemskap i BTF er gratis, og i NTF koster det i underkant av 1400 i året. Det er altså en rimelig penge for å få mye tilbake. Vi håper mange pensjonerte tannleger ønsker å ta turen!

Allerede uken etterpå, fredag 28. oktober, finner generalforsamlingen i BTF sted på Hotel Norge. Sett av datoen! Innkalling og saksdokumenter sendes ut om ikke lenge.

Hvorfor pålegger NTF oss etterutdanning? Vi betaler jo for medlemskap, og det er ikke alle kurs som en gang gir tellende kurstimer. De store kjedene har mange kurs i egen regi som ikke kommer innunder dette systemet i det hele tatt. Utenlandske kurs teller heller ikke. Timekravet til NTF er ment å være et minimumskrav, og bakgrunnen for at timekravet ble senket fra forrige til inneværende periode var å åpne for at ytterligere etterutdanning skulle kunne gjøres uten innblanding fra NTF. Medlemskap i NTF skal være et kvalitetstegn, og vise at tannlegene bryr seg om å holde seg faglig oppdatert, og etterutdanning er derfor et krav foreningen har til medlemmene.

Første periode med nytt obligatorisk etterutdanningssystem er snart over, og de fleste er i mål med etterutdanningstimene sine. Det de fleste derimot ikke er i mål med, er de obligatoriske nettkursene. Under en fjerdedel av ordinære medlemmer i BTF har tatt disse kursene. Det er bare to obligatoriske nettkurs, med tilhørende eksamen, ett om folketrygdens stønadsordning og ett om smittevern. Disse kursene gir også tellende kurstimer i etterutdanningssystemet, så det er en super måte å samle inn de siste timene som mangler.

Som nevnt tilbyr kjedene kurs til egne ansatte. De fortsetter sitt inntog i Bergen og omegn, tilbyr kjøpesummer ingen enkelttannleger kan konkurrere med og kjøper opp klinikker og pasientlister som har vært tannlegeeide i flere tiår. Tannlegene som arbeidet ved klinikkene blir gjerne med i overgangen og blir tilbudt samme vilkår som de hadde før, og de setter ofte pris på at utstyr fornyes og driften profesjonaliseres. Kjedene følger de samme reglene som andre som vil kjøpe klinikk, det er et privat marked og høyeste bud vinner. Alle som eier en tannklinikk i dag har kjøpt den under samme premiss: At de en dag får solgt den igjen til markedspris. Kjedene har sine egne etterutdanningsprogram og skaper samhold på tvers av landet, og erstatter i så måte mye av funksjonen til NTF. Her synes jeg ting begynner å bli veldig skummelt. Når man kommer til det punktet hvor man har nok med det kjeden tilbyr, og melder seg ut av NTF, hvem har du da i ryggen om arbeidsgiver vil reforhandle kontrakten din i sin favør? Hvem skal sikre at neste generasjon tannleger får like gode arbeidsvilkår som de som fulgte med på lasset? Vil du sette din lit til en organisasjon som arbeider for å opprettholde tannlegestandens anseelse, etikk, faglige kvalitet og gode arbeidsvilkår? Eller vil du legge skjebnen i hendene på utenlandske eiere som jakter profitt? Kjedene er kommet for å bli. Men jo større de blir, jo viktigere rolle spiller NTF.

Nå er jeg særlig spent på utfallet av den helhetlige gjennomgangen av tannhelsetjenesten som nylig fikk satt ned et utvalg, hvor president i NTF Heming Olsen-Bergem er medlem. Kommer dette til å endre på premissene for tannlegemarkedet? Vil det gjøre det mindre gunstig for kjedene å fortsette sin ekspansjon? Det gjenstår å se. Men endringer blir det nok. Det som er greit å være klar over er at dere som medlemmer kan påvirke denne prosessen. Bli med på medlemsmøter, prat med lokalforeningen, kom med meninger som vi kan ta med videre til NTF. Eller prat med presidenten direkte på «presidentens time», hvor Heming selv åpner for og inviterer til diskusjon.

Medlemsmøtet 16. september var en suksess, om enn med litt labert oppmøte. Vi prøvde en ny vri på det sosiale etter medlemsmøtet, og gikk bort fra matservering til fordel for popcorn og quiz i Markeveien. Stemningen var god, og det er et konsept som absolutt kan gjentas! Videre utover høsten fortsetter planleggingen til comeback-Vestlandsmøtet 2023. Det har blitt avlyst to år på rad nå, så hvis alle bare kunne holde seg friske frem til midten av januar så får vi endelig gjennomført det beste Vestlandsmøtet noensinne!

Jeg ønsker dere alle en nydelig høst, og så ses vi på medlemsmøter og på generalforsamlingen! Og så vil jeg avslutningsvis oppfordre tannleger som vurderer å gi seg om å sikte på å selge til en kollega.

Formann i Bergen Tannlegeforening,

Sindre Hauge Larsen

Referat medlemsmøte 16.9

Torsdag 16. september var det duket for medlemsmøte på Litteraturhuset. 31 stykker møtte opp, og stemningen god. Formann Sindre Hauge Larsen ønsker velkommen til en hyggelig kveld.

Referat fra forrige møte godkjennes.

Eventuelt: Formannen går gjennom kommende datoer og informasjon som er verdt å merke seg:

28. september blir det medlemsmøte i privat sektor i Markeveien, med tema «Det er for sent å tegne forsikring når huset brenner». 21.oktober blir det minneforelesning for Harald Gjengedal på kode 1. 28.oktober Generalforsamling på hotell Norge 2.desember Julemøte

Hold av datoene!

Viktig: Første periode i det nye systemet for obligatorisk etterutdanning er straks over, og NTF krever 40 timer etterutdanning i perioden 01.01.21 – 31.01.22. De krever også at alle medlemmer har gjennomgått de obligatoriske nettkursene. Det er to obligatoriske kurs: ett som omhandler Folketrygdens stønadsordning og ett som omhandler smittevern. Mindre enn 1/4 av BTFsmedlemmer har gjennomført disse kursene, så her er det bare å henge i!

Det informeres om at kveldens sosiale avrunding blir denne gang i form av popcorn, pils og quiz i BTF sine lokaler i Markeveien.

Det blir deretter gjort heder og ære på Knut Meyer. I over 40 år har han gjort en uvurderlig innsats for bevaring av tannlegehistorie, og holdt spennende foredrag og omvisninger for odontologistudentene i Gamle Bergen. Det har uten tvil vært et kjærkomment innslag. Kristin Klocktakker på vegne av Universitetet i Bergen og overrekker blomster, i tillegg til en bok om vernede universitetsbygg i Bergen. Knut Meyer takker for seg. Det blir Kristoffer Øvstetun som skal ta over roret, og vi ønsker masse lykke til med oppgaven.

Peter Nygård fra fagkomiteen introduserer kveldens tema og foreleser:

Stig Løvold – Instruktørtannlege og spesialistkandidat i Kjeve- og Ansiktsradiologi, ved Seksjon for Kjeve- og Ansiktsradiologi, Institutt for klinisk Odontologi, UiB.

Foredrag: CBCT i odontologisk diagnostikk og behandlingsplanlegging.

  

Stig tar oss gjennom en interessant innføring i bruk og tolkning av CBCT-røntgen, samt viktigheten av røntgenbilder for å diagnostisere og kartlegge patologi hos pasienter. Det gås gjennom indikasjoner for bruk av CBCT, og det etterlates liten tvil om at det har vært en enorm fremgang innen røntgenologisk diagnostisering. Han presiserer imidlertid viktigheten av at man i mange situasjoner kan «se i 3D med bruk av 2D-bilder», i form av peilebilder. Han viser en oversikt over ulike indikasjoner på nær kommunikasjon mellom vidsomstenners røtter og n. mandibularis.

Det snakkes om stråledoser og strålehygiene, og Stig viser til at det har vært stor forbedring med tanke på å kunne begrense stråledosen og strålingsområdet til kun det vi er interessert i å se – større stråleområder kommer med større ansvar for å vurdere hva man eventuelt skulle finne på røntgenbildene. 

Stig runder av med en god samling interessante kasus som viser både tilfeller der man kan klare seg fint uten CBCT, samt tilfeller der bruk av CBCT er indisert.

Fagkomiteen takker for flott foredrag og det overrekkes blomster til foredragsholder til applaus fra salen. Kvelden rundes av med småprat og noe godt å drikke, og deltagerne vandrer videre til kveldens sosiale bit i Markeveien.

Referenter: Tuva Fosse Zebi og Alice Skuggen