Kjære medlem

Det har vært en turbulent hverdag de siste dager. Mange av medlemmene lurer på hva de nå skal gjøre i sin klinikk.Slik anbefalingen er fra myndighetene per i dag så er det ikke forsvarlig å fortsette videre drift som normalt. Det må understrekes at det er svært viktig at vi ikke stenger helt ned. Tannhelsetjenesten skal fortsatt tilby øyeblikkelig hjelp og forsvarlig, nødvendig behandling, mens all behandling som kan vente bør utsettes. Dette for å minimere smitterisiko og beskytte de svakeste i samfunnet. Vi holde en akuttberedskap, eventuelt avtale med en kollega som kan yte tjenesten for deg dersom du ikke har mulighet for det.Dette er vårt bidrag for å ikke belaste resten av helsevesenet som nå er i full beredskap.

Følg med på FHI (www.fhi.no) for siste oppdateringer og følg rådene. Hold dere ellers oppdatert med informasjon fra NTF. De er svært aktive og flinke med relevant informasjon for både offentlige og private. 

NTF: www.tannlegeforeningen.no/korona

Altinn om permittering med mal: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

BTF har valgt å avlyse medlemsmøtet i april, møtet i privat sektor i mai, og tillitsmannskurset på Solstrand som følge av gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

Benytt den uplanlagte fritiden med familie, ring en kollega som du ikke har snakket med på lenge og hør om alt står bra til i denne helt spesielle situasjonen.

Ta godt vare på hverandre! 

Med ønsker om en god helg fra alle oss i styret.

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære kollega

Vi er i mars, årets første vårmåned og endelig faller snøen ned. 

Nok en gang har BTF gjennomført et vellykket Vestlandsmøte med rekordstor oppslutning. Med små fornyelser og testing av konsept hvert år, så ser det ut til at vi nå får fintunet Vestlandsmøtet. ”Møteplassen” som ble arrangert for første gang i år ble en suksess! Vi satser på å videreføre dette til neste år. Hands-on-kursene ble fort fulltegnet, og debatten om det utdannes for mange tannleger på fredagen gikk for full sal. Et litt tabubelagt tema fagkomiteen torde å ta tak i og løfte frem i lyset. Det var en enighet i panelet om at det er en overkapasitet på nyutdannet tannleger i forhold til behovet. Jeg er av den klare oppfatning at SSB-rapporten fra 2012 har en feil prognose hva gjelder behovet for antall tannleger. Flere i panelet antydet at behovet vil bli dekket av det antall som utdannes årlig ved Universitetene i Norge. En riktig løsning mener jeg er å kutte utdanningsstipendet for studenter som studerer odontologi i utlandet. Det er ikke riktig at statens skal betale for en overkapasitet. 

Det var godt at debatten ikke ble en avsporing med fokus på overbehandling, men det er absolutt et moment i diskusjonen! I sosiale medier reklameres det med svært billige og tidvis gratis konsultasjoner for å lokke til seg pasienter her i Bergen. Hvordan finansierer man disse gratispassasjerene i en praksis? Hva tenker den trofaste pasienten som har gått til samme tannlege i 20 år om at han den nye pasienten som var i stolen før han fikk dette helt gratis? Er avansen så stor at man kan tillate seg å gjøre dette? Overbehandling er elefanten i rommet. Tidligere formann i BTF Truls Breyholtz skrev i 2012 et innlegg i Tidende som er like aktuelt i dag og en tankevekker verd å repetere: https://www.tannlegetidende.no/i/2012/3/dntt-474392

Programmet for årets Solstrandmøte er snart komplett. Kurs og overnatting dekkes i tradisjonen tro av BTF, og vi oppfordrer som alltid våre yngre medlemmer til å melde seg på. Sett av 8-9. mai i kalender, og vær klar når påmelding starter 1. april. Det er begrenset antall plasser, og de som ikke har deltatt tidligere vil bli prioritert ved fulltegning.

De fleste vet nok at Landsmøtet 2021 kommer hem! Det er de siste årene blitt slik at lokalforeningene kun har hatt ansvar for det sosiale programmet, og minimalt med påvirkning når det kommer til fagprogrammet. Noen synes dette er negativt, men NTF har en erfaren og stødig fagkomite som fikser dette bra hvert år. Det sosiale programmet har dessverre visnet de siste årene. Det har vært prøvd en del forskjellige konsept etter kamerataften ble avlivet, men store suksessen har uteblitt. I Bergen 2021 tar vi mål av oss å revitalisere et variert tilbud etter kurs og utstilling hver dag for å skape en ramme rundt det hele. Komité er nedsatt og arbeidet er i gang.

Vi sees på møte!

Kjære kollega- November 2019

Kjære kollega

Vinteren har etter hvert begynt å sette seg i hele fylket. Jeg har nettopp kommet tilbake fra Oslo fra det som for meg har vært det hyggeligste Landsmøtet på lenge. Det var et variert fagprogram, både for tannleger, tannpleiere og sekretærer. Allikevel er det Nordental, dentalutstillingen, jeg vil fremheve mest. God plass til å mingle, god bredde blant utstillerne og personer på stand som var engasjerte! NTF sin stand med kaffe og foredrag var en liten oase når du var sliten av å traske rundt. En stor takk til NTF! Vi gleder oss til neste år, og ikke minst til 2021 når det braker løs i Bergen! Vi har masse ideer allerede.

Les videre

Kjære kollega

Kjære kollega

Foreningshøsten har hatt en knallstart med svært godt oppmøte på sesongens to første møter. Gledelig å se at det er flere medlemmer både på kurs og det sosiale i etterkant av møtene. Vi kan takke Fagkomiteen og Privat Sektor for dette. Vi har fått middag i eget trivelig lokale på Litteraturhuset. Det skaper en mer hyggelig og rolig atmosfære.

Les videre

Formann har ordet – Juni 2019

Sommeren er rett rundt hjørnet og BTFs siste møte før ferien, Vårmøtet, er avholdt. Denne gangen på Oseana, Os. De som var der kunne nyte en god middag i nydelige omgivelser med utsikt ut Bjørnefjorden. Oppslutningen var dessverre noe laber. Om det er tid, sted eller tema som ikke fristet er uvisst. Mai er travel med langhelger, konfirmasjoner og bryllup. Vi har etterkommet et ønske fra flere medlemmer utenbys om å avholde møter utenfor sentrum av Bergen. Dessverre var det laber oppslutning blant disse også. Neste vårmøte blir nok derfor lagt sentrumsnært til neste år. Vi er allerede i gang med planleggingen! Det er spennende og givende å kunne tilby våre medlemmer gode og varierte kurs og møter med en solid faglig profil og sosialt tilsnitt.

Formann og Stefan Lindner deltok på Forum for tillitsvalgte i begynnelsen av mai. De foreslåtte vedtektsendringene ble diskutert, og BTFs innspill fra medlemsmøtet i april var tatt med. Diskusjonstema i år var fremtidens tannhelsetjeneste. Potensielle store endringer ligger i luften. Hvordan skal det finansieres og organiseres. Skal HELFO-potten økes, ellers skal det bevilges mer til DOT og ROK’ene. Hvordan skal fordelingen være mellom tannpleiere, tannleger og spesialister? En tanke som er lansert på fagkonferansen for NTpF er at tannpleierne kan gjøre all screening, og at eventuell behandling henvises til spesialister i respektive fagfelt. Selvfølgelig skal det ikke være slik! Den erfarne og allsidige allmennpraktikeren må fortsatt være stammen i den fremtidige tannhelsetjenesten.

Sparekniven svinges også på IKO. Fjorårets underskudd skal spares inn. Pengesekken er knepet enda hardere igjen. Ansettelsesstopp gjøre det enda vanskeligere å rekruttere viktige og riktige hoder til vårt fakultet, som nå ikke lengre har en referanse til faget i navnet engang. Vi er blitt en underavdeling av Medisinske fakultet, en ubetydelig del, nærmest som en appendix med konstant betennelse.

Tillitvalgtkurset på Solstrand hadde som vanlig god oppslutning og fornøyde deltakere. Første dag var i regi av John Frammer, advokat i NTF. Han ga oss en god innføring i relevante tema hva gjelder lønn, sykemelding og andre problemstillinger knyttet til både privat og offentlig sektor. Dag 2 var litt mer lettbeint med Mads Nordmo Arnestad som lanserte noen nye begrep for meg: “Pay it forward: Om kulturbygging, samarbeid og prososial motivasjon”. Definitiv årets mest engasjerende forelesning! Jeg håper kurset bydde på nye kollegiale bekjentskap og forhåpentligvis sådde et lite tillitsvalgtsfrø hos noen.

Styret og understyrer tar sommerferie og lader opp til høstens oppgaver. Møtedatoer for høsten er oppdatert på btfnytt.no. Sjekk de ut, og hold av dagene!

Riktig god sommer fra oss i styret!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Formann har ordet – Mars 19

Kjære kollega

Vi er inne i vårens første måned, selv om gradestokken klamrer seg fast til vinterkulden. BTF har servert 2 møter siden sist.

På medlemsmøtet i februar ble det en god debatt etter forelesningen om etikk og kosmetikk. Foreleserne, begge leger, presenterte historien og utviklingen av kosmetikk innen medisinen. Dette ble innledningen til debatten med medlemmene i salen. Å sette en absolutt grense mellom medisin og estetikk er nok vanskelig, om ikke umulig. Og det er definitivt en gråsone. Det som jeg savner i denne debatten er den psykososiale faktoren. Estetikk/kosmetikk kan være svært viktig for enkeltindividet. Hvordan skal vi som behandlere forholde oss til det? Det er i hvert fall viktige er at studentene får en god balast med seg fra universitetet på hva som er god behandling, lege artis. Den skal sitte i ryggmargen!

Det andre møtet i februar var i regi av Privat sektor. Carl Christian Blich har lang erfaring som tannlege og foreningsmann. Han så inn i glasskulen og kastet inn en noen brannfakler. Vi blir for mange tannleger og for få tenner å behandle. Blich mener vi utdanner for mange tannleger og spesialister i forhold til behovet. Dessverre måtte både Blich og styret i Privat sektor dra like etter møtet. En diskusjon rundt tema hadde vært interessant, men dessverre ble det ikke denne gang.

Flere av oss har blitt kontaktet av representant for tannhelseforsikringer den siste tiden. NTF og BTF stiller seg kritisk til slike forsikringer av flere grunner: forsikringsvilkår, konkurranserettslige forhold, markedsføringen og om pasienten i det hele tatt har behov for den. Jeg vil oppfordre våre medlemmer til å lese disse betraktninger her:
http://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/NTF-kritiske-til-tannhelseforsikring.aspx
Velger du som tannlege å gå inn i en slik godkjenningsordning, så går du også god for den.

Førstkommende fredag er det duket for nok et møte. En av våre største kapasiteter innen odontologisk søvnmedisin, Anders Johansen skal snakke om TMD, bittskinner, og selvfølgelig litt søvn. Vi håper å se mange av dere på middagen etterpå.

Vi sees!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Formann har ordet – Februar 2019

Formann har ordet

Godt nyttår kjære medlem.

Vel blåst! Vestlandsmøtet 2019 ble en suksess med rekorddeltakelse! Vi har mottatt mange tilbakemeldinger, overveldende mange positive – veldig hyggelig! Noen ønsker om forbedringer og endringer har vi også fått, og de tar vi selvfølgelig med oss for å lage et enda bedre arrangement neste år. Festaften i år føler jeg vi traff innertieren. Lokalet på nye Hotell Norge var en perfekt setting med flere avdelinger alt etter ønsker, humør og tilstand til festdeltakerne. Takk til alle i styret, fagkomitéen og festkomitéen som bidro til denne suksessen!

2019 er valgår i NTF, og det er til høsten duket for nok et representantskap. Her har vi mulighet for å påvirke NTFs planer og strategier de neste to årene. Jeg håper dette vekker interessen blant våre medlemmer til å stille til valg og at vi kan få våre kandidater både gjenvalgt, og valgt nye kandidater til verv i NTF.

Vi har store tunge oppgaver foran oss i nær fremtid. Blankholmutvalget har nettopp levert sin rapport som sannsynligvis vil danne grunnlaget for en gjennomgang av refusjonsordningen. I mellomtiden ser vi nok en gang at regjeringen nedprioriterer pasientene i sitt forslag til statsbudsjett. Kutt og fjerning av takster og unnlatelse i å øke takster i henhold til den årlig prisindeks er begynt å bli en selvfølge fra den kanten, men vi må aldri stoppe vårt press overfor politikere for å snu trenden med at staten flytter penger fra stønader til ulike andre tiltak i tannhelsetjenesten. Et velfungerende refusjonssystem bygd opp over flere år er i ferd med å undermineres og plukkes fra hverandre bit for bit. En solid faglige vurderinger og evalueringer i forkant av endringene er fraværende.

En evaluering av alle disse tiltakene er absolutt på tide. Hva har kommet pasienten til gode? Har det gitt den kompetanseheving for tannhelsepersonellet de lovte, og ikke minst: den geografisk spredning av spesialisttjenestene? Jeg kan love at BTF vil være en sterk pådriver for dette arbeidet, og det er med glede å se at dette er ett av tiltakene i den nye regjeringsplattformen som ble presentert den 17. januar.

Medlemsmøtet i februar byr på forelesere utenbys fra. I NTF er man svært opptatt av at tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten, og at tannleger er helsearbeidere. Likevel vet vi at mange av oss arbeider i krysningsfeltet mellom behandling som i varierende grad handler om helse og estetikk – men også til en viss grad om kosmetisk behandling. Må og bør vi utføre behandling på pasienter selv om det ikke er helserelatert – men fordi det faktisk er mulig, og pasienten ønsker det? Eller bør vi som helsearbeidere holde den faglige og etiske fanen høyt nok til å si nei til behandling som ikke har som mål å gi pasienten helsehjelp? Fjerner vi oss fra helsegjerningen dersom vi tilbyr slik behandling? Og bør vi egentlig bruke tiden vår på dette, etter å ha gjennomført en lang og kostbar utdanning? Dette er tema for møtet, og vi håper vi kan få en debatt!

BTF forsøker hele tiden å variere litt på forelesere, tema mm. Dette for å skape en god bredde i tilbudet vårt. Vi er så heldig å ha mange gode forelesere fra vårt eget fakultet, men vi er samtidig bevisst på at disse ikke må «brukes opp».

Det har de senere år dessverre vært en fallende interesse for middagen etter medlemsmøtene. Vi har fått litt innspill fra enkeltmedlemmer, og det har vær en del forskjellige grunner for å sløyfe middagen. For meg har dette vært en viktig sosial møteplass hvor man kan bli kjent med kolleger og prate litt løst og fast om både fag og hverdag. Det er derfor trist at det er så få som nå melder seg på middagen. Som en konsekvens av dette har vi på siste styremøtet diskutert og kommet frem til en endring av den sosiale rammen rundt møtet som vi håper å kunne presentere på aprilmøtet. Men for de to forestående møtene så er det den tradisjonelle middagen som gjelder. Jeg håper så mange som mulig melder seg på den.

2019 byr på flere spennende medlemsmøter. Vi i BTF gleder oss til å levere møter med godt faglig og sosialt innhold.

Vel møtt!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære kollega – November 2018

Kjære kolleger

Først av alt vil jeg takke for tillitten generalforsamlingen ga meg ved valg av ny formann. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med resten av styret som jeg ved flere anledninger har hatt gleden av å delta i styremøter med, da som vara for Privat Sektor.

Takk til Karen for en godt utført jobb i 2 år. Det har vært en del tøffe oppgaver som har tatt mye tid, både for styret, men spesielt for deg. Gledelig at du fortsatt er med oss i BTF, nå i Fagkomiteen, samtidig som du engasjerer deg sentralt i NTF.

Jeg vil takke alle tillitsvalgte som gikk ut av verv – tusen takk for innsatsen alle sammen! Gratulerer også til alle i styret, understyrer og komiteer som ble valgt på Generalforsamlingen. Jeg håper dere vil få en like interessant og spennende tid som tillitsvalgt i BTF som jeg har hatt til nå. Vi er både takknemlige og avhengige av alle deres innsats for å gi våre medlemmer er godt tilbud. Derfor er det også så viktig at vi alle viser vår respekt for alle disse som ofrer oss så mye av sin tid, både fritid og jobb, for å bidra til felleskapet. Ordlyden vi ser mellom og mot enkelte kolleger på diverse forum er til tider svært uheldig. Fortsetter dette slik vil vi etter hvert få problemer med å rekruttere tillitsvalgte. Diskusjon er både bra og nødvendig, det bidrar til at vårt arbeid drives fremover i riktig retning. Men tenk deg om to-tre ganger før du trykker send, og la Facebook være i fred i rødvinståken på fredagskveldene.

Nok en gang ser vi at regjeringen nedprioriterer pasientene i sitt forslag til statsbudsjett. Kutt i HELFO-takster og unnlatelse i å øke takster i henhold til årlig prisindeks er begynt å bli en selvfølge fra den kanten, men vi må aldri stoppe vårt press overfor politikere for å snu trenden med at staten flytter penger fra stønader til ulike andre tiltak i tannhelsetjenesten. En evaluering av disse tiltakene er absolutt på tide. Jeg kan love at BTF vil være en sterk pådriver for dette arbeidet.

Påmelding for Vestlandmøtet 2019 er nettopp åpnet. Fagkomiteen overgår seg selv hvert år, og nok en gang kan de presentere et sterkt og interessant fagprogram. I tøff konkurranse med et voksende kurstilbud både innen- og utenlands har de snekret sammen et spennende program med varierte tema. Listen av forelesere inneholder flere av våre kjente forelesere fra Bergen, men også noen nye navn fra utlandet. Det sosiale er også viktig, en god bonding! I år er vi så heldige å innta nyrenoverte Hotell Norge. Nydelig oppusset og med en restaurant det skrytes mye av. Ikke rart når menyen er komponert av selveste Ørjan Johannessen, vinneren av Bocuse d’Or. Jeg gleder meg til festen! Tradisjonen med en rabattert pris for våre yngre kolleger videreføres. Husk frist for lav påmeldingsavgift som er 10. desember. Men det er vel ingen grunn til å vente så lenge?

Velkommen til møte 23. november. Denne gangen et kombinert julemøte med foredrag fra flere av våre nye og kommende kolleger. Som noen sikkert har sett så er det ingen saksliste til dette møtet. Ordinært medlemsmøte blir det i februar. Jeg er dessverre forhindret fra å møte denne gang på grunn av et kurs jeg er påmeldt for lenge siden. Neppe noen demper for kveldens stemning, her er det bare å melde seg på!

02-Eirik Halvorsen

Eirik Torjuul Halvorsen, formann BTF

EirikAutograf

Kjære kollega – Oktober 2018

Kjære kollega.

Generalforsamlingen nærmer seg, og jeg håper så mange som mulig har lyst til å delta og bruke sin stemmerett. Det er veldig viktig for demokratiet i lokalforeningen at medlemmene engasjerer seg, ønsker å komme med innspill, og kanskje også kan tenke seg å ta et verv. Hvis noen går med en liten foreningsspire i magen, og ikke tør å kaste seg ut i det allerede nå på fredag, så kan jeg anbefale BTFs Tillitsmannskurs til våren. Dette er et gratis tilbud til alle våre medlemmer, og gir et godt innblikk i foreningsstruktur og –arbeid, i tillegg til nyttige kurs i ledelse og relasjon. Les videre

Kjære kollega – Sommer 2018

Kjære kollega!

Sommeren nærmer seg, og det skal bli godt med ferie enda vi har hatt en fantastisk sommer allerede. Vi kunne ikke ha hatt mer flaks med Vårmøtet; på terrassen til Legenes Hus var 114 stykker samlet for å kose oss i sommersolen. Vår nye vri på arrangementet var veldig populær, og ble raskt overbooket. Det er tydelig at dere har savnet et arrangement som inkluderer hele tannhelseteamet. Vi kommer til å videreføre dette neste år, og har allerede begynt planleggingen. Les videre