Formann har ordet- Desember 2020

Kjære medlem,

Vi er godt inne i den andre smittebølgen. Konsekvensen for BTF ble avlyste møter i november og desember.  Kjedelig for våre medlemmer, men absolutt nødvendig som en del av dugnaden. Så er det bare å konstatere at styret gjorde en korrekt avgjørelse da vi i august valgte å avlyse Vestlandsmøte 2021.

Med godt mot planlegger vi januarmøtet som et fysisk møte. I tillegg vil vi streame dette møtet slik vi gjorde i september, så kurs skal det bli uansett. Plassen er som vanlig Litteraturhuset. Denne gang får vi besøk av Bodil Lund og Ørjan Olsvik. Tema er, dessverre får en si, svært aktuelt: Covid 19 og situasjonen for tannhelsetjenesten fremover. Velkommen!

Så er det hyggelig å lese at tannleger er blant yrkesgruppen med minst smitte. Dette til tross for at vi nok er en av gruppene med størst risiko for smitte med den nærkontakten og aerosol vi omgir oss med på kontoret. Jeg tolker dette som et resultat av at vi tannleger har en høy kompetanse og etterlevelse på smittevern. Flere av våre medlemmer, meg inkludert, synes det er vanskelig å vite hva som er gjeldende regler for karantene og hjemmeisolasjon for oss tannleger.  NTF har utarbeidet et enkelt og oversiktlig flytskjema som man med fordel kan henge opp og dele ut til de ansatte på klinikken: https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-11-05-oppdateringer—covid-19.html

Foreningslokalet begynner å ta form. Det gjenstår det meste av interiør, inklusiv belysning, derav litt uklare bilder. Det har vært noen skjær i sjøen når man åpner tak og vegger. I taket var det et sammensurium av ledninger, ikke bare til oss, men til tilstøtende lokaler. Vi fikk her heldigvis forhandlet frem en kostpris hos en velvillig entreprenør for dette ekstraarbeidet.  Den gamle lekkasjen kommer til syne, og det er målt fukt. Vannet kommer naturligvis utenfra, enten fra veggen eller fra gangveien over. Dette er i så tilfelle et ansvar for sameiet, og vi er i dialog med styreleder.

Vi krysser fingra for at smitten har avtatt såpass at det ikke legger en demper på julefeiringen.

Med ønsker om en fin førjulstid fra alle oss i styret.

Vi sees!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Formann har ordet

Kjære medlem,


Vel overstått sommerferie! En annerledes sommerferie har det vært. De fleste av oss har nok holdt seg innenfor landets grenser. Noen har reist og fått sett nye sider av vårt fantastiske hjemland, mens andre har brukt tiden på å pusse opp hjemme, eller kanskje gjøre ferdig oppussing som var påbegynt under lock-down? Pandemien som vi hadde håpet på skulle være nedadgående ser nå ut til å blomstre opp igjen. En påminning om at vi må fortsette å opprettholde FHIs retningslinjer, både på klinikken og privat.Tillitsvalgte i NTF har hatt de fleste møter på videokonferanse i denne tiden. For meg fungerer dette enkelt og greit, men ikke stort mer enn det. Til informasjonsmøter, enkle orienteringer er det holdbart, men for diskusjoner er det heller dårlig egnet. Man mister den nødvendige kontakten, og flyten blir dårlig. Man mister også den gode muligheten for å bygge relasjoner og den mer uformelle tonen i pausene og etter møtet.

På forrige styremøte vedtok et enstemmig styre å avlyse Vestlandsmøtet 2021. Det var en tung og trist avgjørelse, men vi var nødt til å ta avgjørelse allerede nå med hensyn til booking, planlegging og påmelding til møtet. Kostnader ville begynt å rulle nå uavhengig av om vi kunne gjennomføre møtet eller ikke. Usikkerhet om vi kunne få til et økonomisk bærekraftig arrangement med dagens retningslinjer var tungen på vektskålen. I verste fall kunne vi endt opp med en avlysning like før med de økonomiske følgene det ville medføre for BTF. I stedet planlegger vi et medlemsmøte fredag 15.januar, så hold av dagen!

Oppussingen er i gang i Markeveien. Kontrakten er signert og styret har hatt dugnad for å rydde før entreprenør starter opp arbeidet. Arbeidet er estimert til å ta 2-3 måneder. Vi ser frem til å få et medlemslokalet som kan være enda mer til glede og nytte for oss alle.

Som dere sikkert skjønner savner jeg å møte medlemmer og tillitsvalgte. Stor er gleden av at vi nå starter opp medlemsmøtene igjen. Ståle Einarsen får gleden av å sparke i gang BTFs høstsesong på litteraturhuset fredag 4. september. BTF har hatt gleden av å lytte til Einarsen tidligere. Denne gangen tar han for seg arbeidsmiljøet på jobben. Arrangementet er selvfølgelig i tråd med de gjeldende retningslinjene, og av den grunn har vi begrenset med plasser i lokalet. Det er derfor påmelding både til møte og middag denne gang. Vi jobber med å få til en streame-løsning slik at dere som ikke får plass eller har mulighet for å delta kan nyte møtet fra egen stue. Vi kommer tilbake med mer info i løpet av uken!

Vi sees!

Eirik Torjuul HalvorsenFormann BTF

Kjære kollega

Sommerferien står for døren, og vi har hatt noen fantastiske dager de siste ukene.

De siste månedene har vært helt utenom det vanlige. Etter oppstarten igjen den 20 april har vi smått om smått begynt å vende tilbake til normalen, og det kjennes godt. Vi får håpe at vi alle har pandemien i bakhodet som en påminnelse om å utvise en viss forsiktig selv om restauranter og barer åpner for fullt.  Lite vet vi om ha som venter oss det neste året, men vi står i hvert fall bedre rustet enn da vi ramlet rett inn i det i vår.

Hva koster tannlegen er midlertidig nedlagt. Om den åpner og i hvilken form er usikkert. Forbrukerrådet har valgt å kun fokusere på pris, på samme måte som i den nå nedlagte portalen for dagligvarer. Dette til tross for at Stortingets føringer tilsa at de skulle fremme godt utvalg, kvalitet etc. i dagligvarebransjen. Daglivareportalen ble nedlagt blant annet på grunn av vanskeligheten med innrapportering av priser.  Dette til tross for at de innrapporterte standardiserte produkter og merkevarer. Tilsynelatende enklere sammenlignet med vår bransje, men allikevel er vi ikke kommet lengre. Dersom hvakostertannlegen åpner igjen, så kommer jeg nå med en innstendig oppfordring om å legge inn reelle priser for en bæredyktig klinikkdrift. Vi må synliggjøre hva det koster å drive praksis av god kvalitet! Undersøkelse, røntgen og rens rimeligere enn pølsemenyen på Shell hører ikke hjemme og er ikke annet enn ødeleggende for bransjen. Vi har bygd opp tilliten blant befolkningen gjennom mange år, la oss nå ikke ødelegge denne.

Årets sommerferie blir nok for de fleste innenlands og annerledes. Jeg håper dere ikke drukner i planer og prosjekter på hjemmefronten, men klarer å rive dere løs og komme dere ut av teigen. For de som enda ikke har opplevd det, så vil jeg oppfordre dere til å besøke en lokal perle: Tannlegekontoretpå Bymuseet: https://www.bymuseet.no/vaare-museer/gamle-bergen-museum/

Det har vært stille på kursfronten til nå. Årets Landsmøtet blir gjennomført, men neppe i den kjente formen. NTF jobber med alternative former, alt etter hva gjeldende retningslinjer vil være i oktober. I BTF er jobben med Landsmøtet 2021 startet, og vi jobber foreløpig med Vestlandsmøtet 2021 som vanlig. Så gleder vi oss stort til første BTFmøte fredag 4. september! Zoom, Skype og Teams har definitivt sin misjon, men et fysiske møte med sosial samvær setter en helt annen ramme rundt læringen.

Videre møtedatoer for resten av 2020 er ute på btfnytt.no, så da satser jeg på at høstens planer er klar for våre medlemmer.

Riktig god sommer!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære medlem

Det har vært en turbulent hverdag de siste dager. Mange av medlemmene lurer på hva de nå skal gjøre i sin klinikk.Slik anbefalingen er fra myndighetene per i dag så er det ikke forsvarlig å fortsette videre drift som normalt. Det må understrekes at det er svært viktig at vi ikke stenger helt ned. Tannhelsetjenesten skal fortsatt tilby øyeblikkelig hjelp og forsvarlig, nødvendig behandling, mens all behandling som kan vente bør utsettes. Dette for å minimere smitterisiko og beskytte de svakeste i samfunnet. Vi holde en akuttberedskap, eventuelt avtale med en kollega som kan yte tjenesten for deg dersom du ikke har mulighet for det.Dette er vårt bidrag for å ikke belaste resten av helsevesenet som nå er i full beredskap.

Følg med på FHI (www.fhi.no) for siste oppdateringer og følg rådene. Hold dere ellers oppdatert med informasjon fra NTF. De er svært aktive og flinke med relevant informasjon for både offentlige og private. 

NTF: www.tannlegeforeningen.no/korona

Altinn om permittering med mal: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

BTF har valgt å avlyse medlemsmøtet i april, møtet i privat sektor i mai, og tillitsmannskurset på Solstrand som følge av gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

Benytt den uplanlagte fritiden med familie, ring en kollega som du ikke har snakket med på lenge og hør om alt står bra til i denne helt spesielle situasjonen.

Ta godt vare på hverandre! 

Med ønsker om en god helg fra alle oss i styret.

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Kjære kollega

Vi er i mars, årets første vårmåned og endelig faller snøen ned. 

Nok en gang har BTF gjennomført et vellykket Vestlandsmøte med rekordstor oppslutning. Med små fornyelser og testing av konsept hvert år, så ser det ut til at vi nå får fintunet Vestlandsmøtet. ”Møteplassen” som ble arrangert for første gang i år ble en suksess! Vi satser på å videreføre dette til neste år. Hands-on-kursene ble fort fulltegnet, og debatten om det utdannes for mange tannleger på fredagen gikk for full sal. Et litt tabubelagt tema fagkomiteen torde å ta tak i og løfte frem i lyset. Det var en enighet i panelet om at det er en overkapasitet på nyutdannet tannleger i forhold til behovet. Jeg er av den klare oppfatning at SSB-rapporten fra 2012 har en feil prognose hva gjelder behovet for antall tannleger. Flere i panelet antydet at behovet vil bli dekket av det antall som utdannes årlig ved Universitetene i Norge. En riktig løsning mener jeg er å kutte utdanningsstipendet for studenter som studerer odontologi i utlandet. Det er ikke riktig at statens skal betale for en overkapasitet. 

Det var godt at debatten ikke ble en avsporing med fokus på overbehandling, men det er absolutt et moment i diskusjonen! I sosiale medier reklameres det med svært billige og tidvis gratis konsultasjoner for å lokke til seg pasienter her i Bergen. Hvordan finansierer man disse gratispassasjerene i en praksis? Hva tenker den trofaste pasienten som har gått til samme tannlege i 20 år om at han den nye pasienten som var i stolen før han fikk dette helt gratis? Er avansen så stor at man kan tillate seg å gjøre dette? Overbehandling er elefanten i rommet. Tidligere formann i BTF Truls Breyholtz skrev i 2012 et innlegg i Tidende som er like aktuelt i dag og en tankevekker verd å repetere: https://www.tannlegetidende.no/i/2012/3/dntt-474392

Programmet for årets Solstrandmøte er snart komplett. Kurs og overnatting dekkes i tradisjonen tro av BTF, og vi oppfordrer som alltid våre yngre medlemmer til å melde seg på. Sett av 8-9. mai i kalender, og vær klar når påmelding starter 1. april. Det er begrenset antall plasser, og de som ikke har deltatt tidligere vil bli prioritert ved fulltegning.

De fleste vet nok at Landsmøtet 2021 kommer hem! Det er de siste årene blitt slik at lokalforeningene kun har hatt ansvar for det sosiale programmet, og minimalt med påvirkning når det kommer til fagprogrammet. Noen synes dette er negativt, men NTF har en erfaren og stødig fagkomite som fikser dette bra hvert år. Det sosiale programmet har dessverre visnet de siste årene. Det har vært prøvd en del forskjellige konsept etter kamerataften ble avlivet, men store suksessen har uteblitt. I Bergen 2021 tar vi mål av oss å revitalisere et variert tilbud etter kurs og utstilling hver dag for å skape en ramme rundt det hele. Komité er nedsatt og arbeidet er i gang.

Vi sees på møte!

Kjære kollega- November 2019

Kjære kollega

Vinteren har etter hvert begynt å sette seg i hele fylket. Jeg har nettopp kommet tilbake fra Oslo fra det som for meg har vært det hyggeligste Landsmøtet på lenge. Det var et variert fagprogram, både for tannleger, tannpleiere og sekretærer. Allikevel er det Nordental, dentalutstillingen, jeg vil fremheve mest. God plass til å mingle, god bredde blant utstillerne og personer på stand som var engasjerte! NTF sin stand med kaffe og foredrag var en liten oase når du var sliten av å traske rundt. En stor takk til NTF! Vi gleder oss til neste år, og ikke minst til 2021 når det braker løs i Bergen! Vi har masse ideer allerede.

Les videre

Kjære kollega

Kjære kollega

Foreningshøsten har hatt en knallstart med svært godt oppmøte på sesongens to første møter. Gledelig å se at det er flere medlemmer både på kurs og det sosiale i etterkant av møtene. Vi kan takke Fagkomiteen og Privat Sektor for dette. Vi har fått middag i eget trivelig lokale på Litteraturhuset. Det skaper en mer hyggelig og rolig atmosfære.

Les videre

Formann har ordet – Juni 2019

Sommeren er rett rundt hjørnet og BTFs siste møte før ferien, Vårmøtet, er avholdt. Denne gangen på Oseana, Os. De som var der kunne nyte en god middag i nydelige omgivelser med utsikt ut Bjørnefjorden. Oppslutningen var dessverre noe laber. Om det er tid, sted eller tema som ikke fristet er uvisst. Mai er travel med langhelger, konfirmasjoner og bryllup. Vi har etterkommet et ønske fra flere medlemmer utenbys om å avholde møter utenfor sentrum av Bergen. Dessverre var det laber oppslutning blant disse også. Neste vårmøte blir nok derfor lagt sentrumsnært til neste år. Vi er allerede i gang med planleggingen! Det er spennende og givende å kunne tilby våre medlemmer gode og varierte kurs og møter med en solid faglig profil og sosialt tilsnitt.

Formann og Stefan Lindner deltok på Forum for tillitsvalgte i begynnelsen av mai. De foreslåtte vedtektsendringene ble diskutert, og BTFs innspill fra medlemsmøtet i april var tatt med. Diskusjonstema i år var fremtidens tannhelsetjeneste. Potensielle store endringer ligger i luften. Hvordan skal det finansieres og organiseres. Skal HELFO-potten økes, ellers skal det bevilges mer til DOT og ROK’ene. Hvordan skal fordelingen være mellom tannpleiere, tannleger og spesialister? En tanke som er lansert på fagkonferansen for NTpF er at tannpleierne kan gjøre all screening, og at eventuell behandling henvises til spesialister i respektive fagfelt. Selvfølgelig skal det ikke være slik! Den erfarne og allsidige allmennpraktikeren må fortsatt være stammen i den fremtidige tannhelsetjenesten.

Sparekniven svinges også på IKO. Fjorårets underskudd skal spares inn. Pengesekken er knepet enda hardere igjen. Ansettelsesstopp gjøre det enda vanskeligere å rekruttere viktige og riktige hoder til vårt fakultet, som nå ikke lengre har en referanse til faget i navnet engang. Vi er blitt en underavdeling av Medisinske fakultet, en ubetydelig del, nærmest som en appendix med konstant betennelse.

Tillitvalgtkurset på Solstrand hadde som vanlig god oppslutning og fornøyde deltakere. Første dag var i regi av John Frammer, advokat i NTF. Han ga oss en god innføring i relevante tema hva gjelder lønn, sykemelding og andre problemstillinger knyttet til både privat og offentlig sektor. Dag 2 var litt mer lettbeint med Mads Nordmo Arnestad som lanserte noen nye begrep for meg: “Pay it forward: Om kulturbygging, samarbeid og prososial motivasjon”. Definitiv årets mest engasjerende forelesning! Jeg håper kurset bydde på nye kollegiale bekjentskap og forhåpentligvis sådde et lite tillitsvalgtsfrø hos noen.

Styret og understyrer tar sommerferie og lader opp til høstens oppgaver. Møtedatoer for høsten er oppdatert på btfnytt.no. Sjekk de ut, og hold av dagene!

Riktig god sommer fra oss i styret!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Formann har ordet – Mars 19

Kjære kollega

Vi er inne i vårens første måned, selv om gradestokken klamrer seg fast til vinterkulden. BTF har servert 2 møter siden sist.

På medlemsmøtet i februar ble det en god debatt etter forelesningen om etikk og kosmetikk. Foreleserne, begge leger, presenterte historien og utviklingen av kosmetikk innen medisinen. Dette ble innledningen til debatten med medlemmene i salen. Å sette en absolutt grense mellom medisin og estetikk er nok vanskelig, om ikke umulig. Og det er definitivt en gråsone. Det som jeg savner i denne debatten er den psykososiale faktoren. Estetikk/kosmetikk kan være svært viktig for enkeltindividet. Hvordan skal vi som behandlere forholde oss til det? Det er i hvert fall viktige er at studentene får en god balast med seg fra universitetet på hva som er god behandling, lege artis. Den skal sitte i ryggmargen!

Det andre møtet i februar var i regi av Privat sektor. Carl Christian Blich har lang erfaring som tannlege og foreningsmann. Han så inn i glasskulen og kastet inn en noen brannfakler. Vi blir for mange tannleger og for få tenner å behandle. Blich mener vi utdanner for mange tannleger og spesialister i forhold til behovet. Dessverre måtte både Blich og styret i Privat sektor dra like etter møtet. En diskusjon rundt tema hadde vært interessant, men dessverre ble det ikke denne gang.

Flere av oss har blitt kontaktet av representant for tannhelseforsikringer den siste tiden. NTF og BTF stiller seg kritisk til slike forsikringer av flere grunner: forsikringsvilkår, konkurranserettslige forhold, markedsføringen og om pasienten i det hele tatt har behov for den. Jeg vil oppfordre våre medlemmer til å lese disse betraktninger her:
http://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/NTF-kritiske-til-tannhelseforsikring.aspx
Velger du som tannlege å gå inn i en slik godkjenningsordning, så går du også god for den.

Førstkommende fredag er det duket for nok et møte. En av våre største kapasiteter innen odontologisk søvnmedisin, Anders Johansen skal snakke om TMD, bittskinner, og selvfølgelig litt søvn. Vi håper å se mange av dere på middagen etterpå.

Vi sees!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Formann har ordet – Februar 2019

Formann har ordet

Godt nyttår kjære medlem.

Vel blåst! Vestlandsmøtet 2019 ble en suksess med rekorddeltakelse! Vi har mottatt mange tilbakemeldinger, overveldende mange positive – veldig hyggelig! Noen ønsker om forbedringer og endringer har vi også fått, og de tar vi selvfølgelig med oss for å lage et enda bedre arrangement neste år. Festaften i år føler jeg vi traff innertieren. Lokalet på nye Hotell Norge var en perfekt setting med flere avdelinger alt etter ønsker, humør og tilstand til festdeltakerne. Takk til alle i styret, fagkomitéen og festkomitéen som bidro til denne suksessen!

2019 er valgår i NTF, og det er til høsten duket for nok et representantskap. Her har vi mulighet for å påvirke NTFs planer og strategier de neste to årene. Jeg håper dette vekker interessen blant våre medlemmer til å stille til valg og at vi kan få våre kandidater både gjenvalgt, og valgt nye kandidater til verv i NTF.

Vi har store tunge oppgaver foran oss i nær fremtid. Blankholmutvalget har nettopp levert sin rapport som sannsynligvis vil danne grunnlaget for en gjennomgang av refusjonsordningen. I mellomtiden ser vi nok en gang at regjeringen nedprioriterer pasientene i sitt forslag til statsbudsjett. Kutt og fjerning av takster og unnlatelse i å øke takster i henhold til den årlig prisindeks er begynt å bli en selvfølge fra den kanten, men vi må aldri stoppe vårt press overfor politikere for å snu trenden med at staten flytter penger fra stønader til ulike andre tiltak i tannhelsetjenesten. Et velfungerende refusjonssystem bygd opp over flere år er i ferd med å undermineres og plukkes fra hverandre bit for bit. En solid faglige vurderinger og evalueringer i forkant av endringene er fraværende.

En evaluering av alle disse tiltakene er absolutt på tide. Hva har kommet pasienten til gode? Har det gitt den kompetanseheving for tannhelsepersonellet de lovte, og ikke minst: den geografisk spredning av spesialisttjenestene? Jeg kan love at BTF vil være en sterk pådriver for dette arbeidet, og det er med glede å se at dette er ett av tiltakene i den nye regjeringsplattformen som ble presentert den 17. januar.

Medlemsmøtet i februar byr på forelesere utenbys fra. I NTF er man svært opptatt av at tannhelsetjenesten er en del av helsetjenesten, og at tannleger er helsearbeidere. Likevel vet vi at mange av oss arbeider i krysningsfeltet mellom behandling som i varierende grad handler om helse og estetikk – men også til en viss grad om kosmetisk behandling. Må og bør vi utføre behandling på pasienter selv om det ikke er helserelatert – men fordi det faktisk er mulig, og pasienten ønsker det? Eller bør vi som helsearbeidere holde den faglige og etiske fanen høyt nok til å si nei til behandling som ikke har som mål å gi pasienten helsehjelp? Fjerner vi oss fra helsegjerningen dersom vi tilbyr slik behandling? Og bør vi egentlig bruke tiden vår på dette, etter å ha gjennomført en lang og kostbar utdanning? Dette er tema for møtet, og vi håper vi kan få en debatt!

BTF forsøker hele tiden å variere litt på forelesere, tema mm. Dette for å skape en god bredde i tilbudet vårt. Vi er så heldig å ha mange gode forelesere fra vårt eget fakultet, men vi er samtidig bevisst på at disse ikke må «brukes opp».

Det har de senere år dessverre vært en fallende interesse for middagen etter medlemsmøtene. Vi har fått litt innspill fra enkeltmedlemmer, og det har vær en del forskjellige grunner for å sløyfe middagen. For meg har dette vært en viktig sosial møteplass hvor man kan bli kjent med kolleger og prate litt løst og fast om både fag og hverdag. Det er derfor trist at det er så få som nå melder seg på middagen. Som en konsekvens av dette har vi på siste styremøtet diskutert og kommet frem til en endring av den sosiale rammen rundt møtet som vi håper å kunne presentere på aprilmøtet. Men for de to forestående møtene så er det den tradisjonelle middagen som gjelder. Jeg håper så mange som mulig melder seg på den.

2019 byr på flere spennende medlemsmøter. Vi i BTF gleder oss til å levere møter med godt faglig og sosialt innhold.

Vel møtt!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF