Kjære kollega, september

Kjære kollega!

Farvel til sommer og late dager, batteriene er ladet og høsten er allerede godt i gang. Sommeren ga fra seg et siste blaff i forrige uke, med flere sammenhengende dager med godt vær og varme temperaturer, noe vi virkelig ikke kan ta for gitt dette året her! Det har vært de store kontrastenes sommer; mens hetebølger uten like har herjet i store deler av verden, har de av oss som valgte å legge ferien til Vestlandet her i nord surmult på grunn av kulde og regnvær. Strømprisene i Sør-Norge har vært flere hundre ganger prisene i nord (noe som nå ser ut til å jevnes ut). Og mens vi bekymrer oss for dagligdagse ting som dårlig vær og høye priser, har de helt andre ting å bekymre seg over i Ukraina. Vi har det vel egentlig ganske fint her oppe.

En mastodont i tannlegeverden gikk bort 5. april 2021, og BTF ønsker å hedre hans minne med en forelesning i hans navn. Fredag 21. oktober blir det minneforelesning for Harald Gjengedal i toppetasjen på KODE 1. Men dette blir ikke noe sørgelige greier, her skal han både hedres og feires! I forkant av minneforelesningen inviterer vi pensjonistmedlemmene til Markeveien 12 for hyggelig lag før vi går videre til minneforelesningen, dette kommer mer informasjon om senere. Pensjonistmedlemskap i BTF er gratis, og i NTF koster det i underkant av 1400 i året. Det er altså en rimelig penge for å få mye tilbake. Vi håper mange pensjonerte tannleger ønsker å ta turen!

Allerede uken etterpå, fredag 28. oktober, finner generalforsamlingen i BTF sted på Hotel Norge. Sett av datoen! Innkalling og saksdokumenter sendes ut om ikke lenge.

Hvorfor pålegger NTF oss etterutdanning? Vi betaler jo for medlemskap, og det er ikke alle kurs som en gang gir tellende kurstimer. De store kjedene har mange kurs i egen regi som ikke kommer innunder dette systemet i det hele tatt. Utenlandske kurs teller heller ikke. Timekravet til NTF er ment å være et minimumskrav, og bakgrunnen for at timekravet ble senket fra forrige til inneværende periode var å åpne for at ytterligere etterutdanning skulle kunne gjøres uten innblanding fra NTF. Medlemskap i NTF skal være et kvalitetstegn, og vise at tannlegene bryr seg om å holde seg faglig oppdatert, og etterutdanning er derfor et krav foreningen har til medlemmene.

Første periode med nytt obligatorisk etterutdanningssystem er snart over, og de fleste er i mål med etterutdanningstimene sine. Det de fleste derimot ikke er i mål med, er de obligatoriske nettkursene. Under en fjerdedel av ordinære medlemmer i BTF har tatt disse kursene. Det er bare to obligatoriske nettkurs, med tilhørende eksamen, ett om folketrygdens stønadsordning og ett om smittevern. Disse kursene gir også tellende kurstimer i etterutdanningssystemet, så det er en super måte å samle inn de siste timene som mangler.

Som nevnt tilbyr kjedene kurs til egne ansatte. De fortsetter sitt inntog i Bergen og omegn, tilbyr kjøpesummer ingen enkelttannleger kan konkurrere med og kjøper opp klinikker og pasientlister som har vært tannlegeeide i flere tiår. Tannlegene som arbeidet ved klinikkene blir gjerne med i overgangen og blir tilbudt samme vilkår som de hadde før, og de setter ofte pris på at utstyr fornyes og driften profesjonaliseres. Kjedene følger de samme reglene som andre som vil kjøpe klinikk, det er et privat marked og høyeste bud vinner. Alle som eier en tannklinikk i dag har kjøpt den under samme premiss: At de en dag får solgt den igjen til markedspris. Kjedene har sine egne etterutdanningsprogram og skaper samhold på tvers av landet, og erstatter i så måte mye av funksjonen til NTF. Her synes jeg ting begynner å bli veldig skummelt. Når man kommer til det punktet hvor man har nok med det kjeden tilbyr, og melder seg ut av NTF, hvem har du da i ryggen om arbeidsgiver vil reforhandle kontrakten din i sin favør? Hvem skal sikre at neste generasjon tannleger får like gode arbeidsvilkår som de som fulgte med på lasset? Vil du sette din lit til en organisasjon som arbeider for å opprettholde tannlegestandens anseelse, etikk, faglige kvalitet og gode arbeidsvilkår? Eller vil du legge skjebnen i hendene på utenlandske eiere som jakter profitt? Kjedene er kommet for å bli. Men jo større de blir, jo viktigere rolle spiller NTF.

Nå er jeg særlig spent på utfallet av den helhetlige gjennomgangen av tannhelsetjenesten som nylig fikk satt ned et utvalg, hvor president i NTF Heming Olsen-Bergem er medlem. Kommer dette til å endre på premissene for tannlegemarkedet? Vil det gjøre det mindre gunstig for kjedene å fortsette sin ekspansjon? Det gjenstår å se. Men endringer blir det nok. Det som er greit å være klar over er at dere som medlemmer kan påvirke denne prosessen. Bli med på medlemsmøter, prat med lokalforeningen, kom med meninger som vi kan ta med videre til NTF. Eller prat med presidenten direkte på «presidentens time», hvor Heming selv åpner for og inviterer til diskusjon.

Medlemsmøtet 16. september var en suksess, om enn med litt labert oppmøte. Vi prøvde en ny vri på det sosiale etter medlemsmøtet, og gikk bort fra matservering til fordel for popcorn og quiz i Markeveien. Stemningen var god, og det er et konsept som absolutt kan gjentas! Videre utover høsten fortsetter planleggingen til comeback-Vestlandsmøtet 2023. Det har blitt avlyst to år på rad nå, så hvis alle bare kunne holde seg friske frem til midten av januar så får vi endelig gjennomført det beste Vestlandsmøtet noensinne!

Jeg ønsker dere alle en nydelig høst, og så ses vi på medlemsmøter og på generalforsamlingen! Og så vil jeg avslutningsvis oppfordre tannleger som vurderer å gi seg om å sikte på å selge til en kollega.

Formann i Bergen Tannlegeforening,

Sindre Hauge Larsen

Referat medlemsmøte 16.9

Torsdag 16. september var det duket for medlemsmøte på Litteraturhuset. 31 stykker møtte opp, og stemningen god. Formann Sindre Hauge Larsen ønsker velkommen til en hyggelig kveld.

Referat fra forrige møte godkjennes.

Eventuelt: Formannen går gjennom kommende datoer og informasjon som er verdt å merke seg:

28. september blir det medlemsmøte i privat sektor i Markeveien, med tema «Det er for sent å tegne forsikring når huset brenner». 21.oktober blir det minneforelesning for Harald Gjengedal på kode 1. 28.oktober Generalforsamling på hotell Norge 2.desember Julemøte

Hold av datoene!

Viktig: Første periode i det nye systemet for obligatorisk etterutdanning er straks over, og NTF krever 40 timer etterutdanning i perioden 01.01.21 – 31.01.22. De krever også at alle medlemmer har gjennomgått de obligatoriske nettkursene. Det er to obligatoriske kurs: ett som omhandler Folketrygdens stønadsordning og ett som omhandler smittevern. Mindre enn 1/4 av BTFsmedlemmer har gjennomført disse kursene, så her er det bare å henge i!

Det informeres om at kveldens sosiale avrunding blir denne gang i form av popcorn, pils og quiz i BTF sine lokaler i Markeveien.

Det blir deretter gjort heder og ære på Knut Meyer. I over 40 år har han gjort en uvurderlig innsats for bevaring av tannlegehistorie, og holdt spennende foredrag og omvisninger for odontologistudentene i Gamle Bergen. Det har uten tvil vært et kjærkomment innslag. Kristin Klocktakker på vegne av Universitetet i Bergen og overrekker blomster, i tillegg til en bok om vernede universitetsbygg i Bergen. Knut Meyer takker for seg. Det blir Kristoffer Øvstetun som skal ta over roret, og vi ønsker masse lykke til med oppgaven.

Peter Nygård fra fagkomiteen introduserer kveldens tema og foreleser:

Stig Løvold – Instruktørtannlege og spesialistkandidat i Kjeve- og Ansiktsradiologi, ved Seksjon for Kjeve- og Ansiktsradiologi, Institutt for klinisk Odontologi, UiB.

Foredrag: CBCT i odontologisk diagnostikk og behandlingsplanlegging.

  

Stig tar oss gjennom en interessant innføring i bruk og tolkning av CBCT-røntgen, samt viktigheten av røntgenbilder for å diagnostisere og kartlegge patologi hos pasienter. Det gås gjennom indikasjoner for bruk av CBCT, og det etterlates liten tvil om at det har vært en enorm fremgang innen røntgenologisk diagnostisering. Han presiserer imidlertid viktigheten av at man i mange situasjoner kan «se i 3D med bruk av 2D-bilder», i form av peilebilder. Han viser en oversikt over ulike indikasjoner på nær kommunikasjon mellom vidsomstenners røtter og n. mandibularis.

Det snakkes om stråledoser og strålehygiene, og Stig viser til at det har vært stor forbedring med tanke på å kunne begrense stråledosen og strålingsområdet til kun det vi er interessert i å se – større stråleområder kommer med større ansvar for å vurdere hva man eventuelt skulle finne på røntgenbildene. 

Stig runder av med en god samling interessante kasus som viser både tilfeller der man kan klare seg fint uten CBCT, samt tilfeller der bruk av CBCT er indisert.

Fagkomiteen takker for flott foredrag og det overrekkes blomster til foredragsholder til applaus fra salen. Kvelden rundes av med småprat og noe godt å drikke, og deltagerne vandrer videre til kveldens sosiale bit i Markeveien.

Referenter: Tuva Fosse Zebi og Alice Skuggen

Formannen har ordet!

Kjære kollega!

Det går mot påske, og de vinterglade fryder seg i snøen. Vi andre synes vinteren har vart altfor lenge allerede, og tenker at våren og varmen godt kunne kommet snart. 

Pandemien vi har levd med i over to år nå er så godt som forsvunnet fra nyhetsbildet, erstattet med grusomme bilder og historier fra Ukraina. Den russiske invasjonen av landet har rokket ved freden i Europa og sendt millioner av mennesker på flukt. Mange flyktninger har allerede kommet til Norge, og flere vil det bli. Dette er traumatiserte mennesker som har forlatt hjem, familie og alt av eiendeler, og som vil ha behov for all hjelp og støtte de kan få. De skal starte en ny hverdag i Norge, barn som ikke kan norsk skal starte på skolen, voksne skaffe seg jobb. 

Flyktningene vil så snart som mulig etter ankomst få tildelt D-nummer som et midlertidig identitetsnummer. Dette gjør dem til medlemmer i folketrygden, og de vil omfattes av tannhelsetjenesteloven på lik linje med andre. Voksne flyktninger som oppholder seg på mottak, som ikke har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, kan få dekket akuttbehandling etter søknad til UDI. Her vil mottakene eventuelt hjelpe med søknad. Flyktninger som bor privat må dekke tannbehandling selv. 

Her vil jeg gjerne få minnet om at vi alle har en personlig plikt til å yte øyeblikkelig hjelp når dette er påtrengende nødvendig, uavhengig av om den som trenger hjelp er i stand til å betale for seg. Denne plikten bortfaller derimot om annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret, og dette har nok gjort det veldig enkelt å støtte seg på at tannlegevakten i Bergen er åpen hver kveld. 

Men… I mars informerte fylkestannlegen om at åpningstidene på tannlegevakten skal innskrenkes fra og med 1. september. Tannlegevakten vil da kun holde åpent helger, helligdager og høytider. Her vil altså prioriterte grupper (og alle andre) miste et lavterskeltilbud som har vært mye brukt, uten at det er noen økonomisk eller tannhelsefaglig grunn for det. Beslutningen er tatt fra øvre hold uten at tillitsvalgte har fått være med å drøfte. Dette er en gavepakke til private tannleger, som da kan akuttbehandle prioriterte grupper på fylkeskommunens regning, men jeg frykter det er en reell nedbygging av tannhelsetilbudet i Bergen og omegn, og er en sak som burde skapt store avisoverskrifter og politisk diskusjon. Hvor ble det av engasjementet for tannhelse som vi hørte så mye om under valgkampen?

Vi kan også alle ha godt av å ta en titt i NTFs etiske regler en gang iblant. Media liker å fremstille tannlegestanden som velferdsprofitører, og sammenligner oss gjerne med tatovører eller bilmekanikere. Lite fortjent synes jeg, vi legger ned en skikkelig innsats for tannhelsen i Norge. Det er derimot likevel vårt ansvar å motbevise disse påstandene ved å handle etisk og forsvarlig, og ikke foreslå behandlinger det ikke er behov for. Når man som pasient ser reklame for skallfasetter på Instagram, bleking i lokalavisa og usynlig tannregulering i Klostergarasjen, kan det fort gi et inntrykk av at dette er det eneste vi driver med. 

Takk til alle som møtte til medlemsmøtet i mars, her geleidet Kristian Lind og Knut Leknes oss gjennom en rekke interessante kasuspresentasjoner sentrert rundt mukogingivale problem og gingivaplastikk, etterfulgt av tapas og sosialt lag i foreningslokalene. Rett over påske, 22. april, kommer komposittguruene Karen Reinholtsen og Torgils Lægreid til Litteraturhuset og prater for oss om hardvevsdefekter på tannroten. Vi kjører en litt annen oppskrift på det sosiale etter møtet denne gangen, og legger det til Rebel i Vaskerelven. Hederstegnkomiteen har også bedt om ordet i løpet av kvelden. Vi gleder oss, og håper vi ser mange av dere der! 

Videre utover våren arrangerer vi både Tillitsmannskurs på Solstrand, og Vårmøte på Lanternen. Sistnevnte finner sted 3. juni, her er det åpent for hele tannhelsepersonalet, og jeg vil gjerne foreslå å legge klinikkens sommeravslutning dit! Det blir grillmat, boblesmaking og DJ, og sauna for de som vil det. Det er også tilgang til garderober for klesskift. Vi har bestilt fint vær.
Tillitsmannskurset er fulltegnet, men sett deg gjerne opp på venteliste om du er interessert i å lære mer om BTF og NTF, og kanskje har en liten foreningsspire i deg! Dette er et gratis tilbud til medlemmene, og målet er å skape engasjement og interesse for foreningsarbeid. Fjorårets tillitsmannskurs var en stor suksess!

Vi har nok fortsatt ikke sett vårens siste frostnatt, men det er sikkert at det går mot lengre og varmere dager. Jeg vil ønske alle våre medlemmer god påske! 

Formann i BTF

Sindre Hauge Larsen

Formannen har ordet!

Kjære kollega!

Ting gikk som kjent ikke helt etter planen i vinter. Årets vakreste eventyr, Vestlandsmøtet, måtte avlyses for andre året på rad, men denne gangen svei det ekstra mye. Hele arrangementet var planlagt og i boks, og vi rakk å begynne å glede oss. Interessen var overraskende god, til tross for den overhengende faren for avlysning. Det var til og med noen som meldte seg på senere samme kveld som nye og strenge landsdekkende tiltak ble innført. Tilbakebetalingen av alle som meldte seg på er nå i mål, takk så mye for tilliten! Heldigvis regnet Grieghallen avlysningen som «force majeure», og vår potensielt største utgiftspost var derfor en bekymring mindre. Når det kommer til søknad om kompensasjon kan det kan virke som om vi faller mellom to stoler i regelverket. Heldigvis har vi økonomi til å tåle en slik avlysning, så lenge det ikke skjer hvert år fremover. All planleggingen har derimot ikke vært forgjeves, og vi tar med oss alt av erfaringer videre for å gjøre Vestlandsmøtet 2023 til det beste Vestlandsmøtet noensinne!

Onsdag 9. februar strømmet vi medlemsmøte fra foreningslokalene i Markeveien 12 for første gang. Teknikken fungerte godt, foredraget med Sivakami Rethnam Haug holdt høy faglig standard, og med over 110 samtidige seere på det meste er det absolutt for en suksess å regne. Dette er noe som også kan fungere greit som en plan B fremover. Vi satser derimot på å ikke få bruk for dette utstyret igjen med det aller første, da medlemsmøtene fremover planlegges gjennomført med fysisk oppmøte! Førstkommende medlemsmøte blir torsdag 10. mars på Hotel Terminus. Her vil Kristian Lind og Knut Leknes sette fokus på mukogingivale problem, med teori, bilder og kasus. Denne gang dropper vi middagen etterpå til fordel for tapas i Markeveien. Dette blir bra!

Det er mange arrangementer som skal plukkes opp igjen nå i vår. I mai inviterer vi tannlegestudentene på omvisning i tannlegekontoret på Bymuseet, etter to års pause. Det planlegges også for tillitsmannskurs på Solstrand, invitasjon og påmeldingsinfo kommer! Og ellers ligger info om kommende møter og arrangementer ute på BTF-Nytt.

Blåreseptsaken, som var mye i media i januar, gjaldt bøtelegging av leger dersom de foreskrev medikamenter på blå resept på feil grunnlag, og legenes reaksjon var omfattende og effektiv. Legeforeningen la press på HELFO ved å oppfordre medlemmene til å stoppe all foreskrivning av blå resepter, og aksjonen fikk raskt respons fra helse- og omsorgsministeren med lovnad om endringer. Saken har fått mange av NTFs medlemmer til å dra paralleller til tannlegenes forhold til HELFO, og reist spørsmål rundt hvorfor NTF ikke gjør det samme. Tannleger risikerer å måtte tilbakebetale betydelige beløp dersom en kontroll avdekker at en pasient uberettiget har fått HELFO-refusjon, og dette, kombinert med et regelverk som til tider kan fremstå ufullstendig og diffust, kan føre til stor usikkerhet hos tannlegen, og i verste fall til at pasientene ikke får den støtten de har krav på. NTF arbeider opp mot HELFO for å få ut mer informasjon rundt hvordan kontrollene foregår, dette vil vi høre mer om i løpet av våren. I mellomtiden har både landsomfattende og lokale nyhetsbyråer snappet opp denne parallellen, og undertegnede jobber opp mot dem med å få saken belyst fra tannlegenes og pasientenes side.

Vinterferien nærmer seg, og noen har kanskje dristet seg til å bestille utenlandstur for første gang på lenge. Andre skal suse gjennom snøen i nedover- eller bortoverski, mens andre igjen tar seg av de som tryner og eksartikulerer 11 i bakken. Det skal nok ikke ta så lang tid nå før man vender seg til hverdagen igjen, og finner andre ting å snakke om enn det-som-ikke-skal-nevnes. Det går mot vår, lengre dager og varmere vær.

Jeg, og resten av styret, ønsker dere en nydelig vår fremover!

Sindre Hauge Larsen

Formann

«BEST»

Endelig offisielt! Bergen etterutdanningssenter for tannhelse (BEST) åpner vinteren 2022.

Vi ønsker velkommen til et nytt kurstilbud for tannhelsepersonell, og skal fremover tilby arbeidskurs med ulike tema innenfor odontologi, for både tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Med dette har vi som mål å bidra til kompetanseheving, faglig oppdatering,nettverksbygging og livslang læring. Basen vil være det flotte Ferdighetsenteret ved IKO. Første kurs vil omhandle behandling av tannslitasje, og vil bli arrangert i slutten av april. Videre vil det komme flere kurs på løpende bånd. For mer info og påmelding, gå inn på www.uib.no/best

Formannen har ordet

Kjære kollega!

Det er med stor ære, og en viss skrekkblandet fryd jeg takker ja til formannsvervet. Dette er et tillitsverv som medbringer stort ansvar; man er foreningens ansikt utad, man må tale BTFs sak i møte med presse, politikere, fylkeskommunen og NTF, og man er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Nå kjenner jeg heldigvis foreningen godt fra innsiden etter noen års fartstid i styret, både som infosekretær og som sekretær, men det blir en omstilling å gå fra å ordne ting i kulissene til å stå i front.

Takk til Eirik for hans innsats for BTF. Som formann har Eirik gjennomført to Vestlandsmøter (og avlyst ett), fått i gang en sårt nødvendig modernisering av foreningslokalene, loset foreningen trygt så langt gjennom en pandemi, og stått i spissen for det beste sosiale programmet som Landsmøtet noensinne har sett. Han har vært et arbeidsjern uten like, og BTF har nytt godt av hans kløkt, sjarm og arbeidskapasitet de tre siste årene. 

Men han har ikke gjort alt dette alene, og jeg er så heldig å få overta lederrollen for et urverk av en forening som består av engasjerte, rutinerte og i stor grad selvgående tillitsvalgte. Det har vært lite utskifting av tillitsvalgte i år, og det gleder meg at så mange ønsker å stille til gjenvalg. Takk for tjenesten til alle som har gitt seg, og hjertelig velkommen og gratulerer til de nye! En spesiell takk til Ivar Hoff for hans mangeårige og uvurderlige innsats for foreningen.

Det er mye på agendaen for BTF fremover. På nyåret er det Vestlandsmøtet som står i fokus, og fagkomiteen har snekret i sammen et spennende fagprogram. Forkursene på torsdagen er av høy kvalitet, med tema som Kjeveledd fra A til Å, motivasjonsforedrag, klinisk beslutningstagning og hands-on kurs i Style Italiano. Deretter er det duket for fullt fagprogram og dentalutstilling både fredag og lørdag. Vestlandsmøteheftet med fullstendig fagprogram er sendt ut som vedlegg til novemberutgaven av Tidende, men programmet kan også leses på nett. På fredagen gjentar vi suksessen med servering fra lokale bryggerier til en hyggelig penge i utstillingen, etterfulgt av deilig fire-retters middag og underholdning med Christoffer Schjeldrup på Hotel Norge. 

Det er bare en liten uke til vi arrangerer vårt årlige julemøte i Markeveien 12. Her er lagt opp til god julestemning, deilig juletapas og konsert med Tom Tumyr. Hederstegnkomiteen har også bedt om ordet, så her skal det feires! 

Men… Man kommer dessverre ikke unna å nevne noe om den pågående pandemien, et ord vi aller helst skulle lagt bak oss for lenge siden nå når kalenderen nærmer seg 2022. En ny variant, Omikron, har kommet med ekspressfart fra Sør-Afrika til Øygarden, og vi vet lite annet om den enn at den er hinsides mutert og smitter raskt. Vi hører historier om massespredertilfeller fra julebord i Oslo, og fredag kveld ble det igjen innført påbud om munnbind på kjøpesentre og kollektivtransport, og hjemmekontor der dette er mulig. Vi risikerer også strengere tiltak på kort varsel. Sannsynligvis vil vi lære mer om den nye varianten i løpet av den neste uken. BTF følger selvsagt med, både med tanke på julemøtet og på Vestlandsmøtet. Vi har dessverre sett oss nødt til å begrense antall deltakere, men setter alle kluter til for å gjennomføre et knakende bra julemøte, på en forsvarlig måte. Julemøtet er nå fulltegnet.

Representantskapsmøtet i NTF ble avholdt for bare en uke siden, og mange spennende saker ble tatt opp og stemt gjennom. Særlig interessant for medlemmene er kanskje policy-dokumentene, som ble stemt gjennom med liten motstand. Disse sier noe om hvordan NTF stiller seg til blant annet markedsføring og utføring av kosmetisk tannbehandling, og til utviklingen av fremtidens tannhelsetjeneste. NTF ønsker en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, og det er gledelig å se en viss medgjørlighet i den nye regjeringens budsjettforlik. 

Jeg ønsker også å rekke en stor gratulasjon til Heming Olsen-Bergem, som ble valgt til ny president for NTF! Det er hele ti år siden forrige gang det ble valgt ny president, og Camilla har gjort en formidabel innsats gjennom sine perioder.

Jeg takker for tilliten generalforsamlingen har vist ved å velge meg til formann, og gleder meg til utfordringene som skulle komme! Og så vil jeg benytte anledningen til å ønske alle i foreningen god jul!

Sindre Hauge Larsen,

Formann i BTF

Formannen har ordet

Kjære kollega

Hvilken fantastisk opplevelse det var med Landsmøtet i Grieghallen! Et fyldig faglig program med gode forelesere fra det norske fagmiljøet, og med Bergen særdeles godt representert. Sjeldent har man sett så mange glade og fornøyde fjes på et Landsmøte. Vi var selvfølgelig ekstra glade for å kunne møtes igjen etter lang tids pause fra fysiske kurs. Det sosiale programmet utarbeidet av den lokale landsmøtekomiteen stod til toppkarakter. En stor takk til alle i komiteen som bidro til å gjøre dette til tidenes Landsmøte!

Forrige medlemsmøte må også sies ble en suksess. En fullsatt sal fikk en inspirerende introduksjon til søvnapné og apnéskinner, diskusjon rundt sakene til representantskapet avrundet med offisiell åpning av vårt nyoppussede medlemslokale. Middagene etter medlemsmøtene har i flere år dessverre hatt en noe laber oppslutning. Det er på høy tid med en endring. Noe enkel fingermat og litt godt i glasset ble godt tatt imot, så dette konseptet vil vi kjøre på de neste medlemsmøtene. Det vil som før bli påmelding til den sosiale biten mot et lite beløp for å dekke utgiftene.

Jeg har valgt å ikke ta gjenvalg ved årets generalforsamling, så min tid som formann er snart omme. Det har vært en spennende og tidvis krevende periode. I tillegg til de vanlige oppgavene har vi hatt Covid-håndtering, oppgradering av MV12, og sist, men ikke minst Landsmøtet. Definitivt mitt høydepunkt som formann å få den store gleden av å ønske en fullsatt Grieghallen velkommen til kurs og festligheter i Bergen.

Jeg har vært så heldig å jobbe med styremedlemmer med ulike bakgrunner, interesser og ideer. Dette har gitt mange gode diskusjoner som har vært berikende for meg, og forhåpentligvis for resten av styret. Til tross for ulikhetene føler jeg at vi alle har samme mål og har trukket i samme retning. Takk til alle tillitsvalgte i de mange komiteer jeg har jobbet sammen med. Dedikerte kolleger som tar seg fri fra jobb og ofrer fritid i beste BTF-ånd! Takk også for alle innspill fra dere medlemmer. Det er dere vi jobber for, så det er viktig at vi får feedback.

Som mange av dere sikkert har fått med seg så har styret innstilt kollega Trond Grindheim som æresmedlem. I vedtektene heter det at æresmedlemmer kan utnevnes enhver som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for foreningen eller dens formål. Trond har hatt flere og lange perioder som tillitsvalgt både i BTF og NTF sentralt. Han er en inkluderende kollega med et bredt bekjentskap på tvers av generasjoner i foreningen. Med sin lune humor har han skapt en god stemning på medlemsmøter, så vel som ordfører for NTFs Representantskap. Det er generalforsamlingen sitt mandat å utnevne æresmedlemmer. Jeg håper derfor på generalforsamlingens tilslutning til å hedre Trond sin innsats for BTF.

Valgkomiteen har innstilt Sindre Hauge Larsen som ny formann. Sindre har lang fartstid i styret, både som infosekretær og sekretær. Jeg kjenner Sindre som en særdeles ryddig og pliktoppfyllende kollega som jobber systematisk. BTF vil være i de beste hender med Sindre som formann.

Takk for meg for i denne omgang!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Referat medlemsmøte 10.09

Medlemsmøte 10.09.21

Formann Eirik Torjuul Halvorsen ønsker velkommen til høstens første møte og det første fysiske møtet på lenge. Kjekt å se så mange kollegaer igjen, selv med den sosiale meteren! Hele 75 mennesker møtte opp til de flotte lokalene på Grand Hotel Terminus. 

 • Referat fra tidligere møter godkjennes 
 • Eventuelt: ingen innspill/kommentarer fra forsamlingen
 • Minner om årets NTFs Landsmøte som avholdes i Bergen 4.- 6. november. Påmeldingen er klar. Oppfordrer medlemmer til å melde seg på både det faglige og sosiale.

Oppdateringer:

Leder av fagkomitéen, Marit Dyrøy, presenterer dagens forelesere:

 • Sverre Eldrup, spesialist i oral protetikk 2002
 • Christine Jonsgar, spesialist i oral protetikk 2014

Foredrag: Intraoral scanning i klinikken

Foredragsholderne veier fordeler opp mot ulemper og supplerer med spennende kliniske eksempler fra egen praksis. 

Fordeler:

 • Behagelig for pasient
 • Rask forsendelse
 • Mulighet til å vurdere eget arbeid fortløpende
 • Mulighet til å ta deler av avtrykk på nytt ved små mangler
 • Mulighet for enkel kommunikasjon med tekniker via “chat”
 • Modeller oppbevares digitalt fremfor i skap
 • Besparing av avtrykksmateriale (miljø, økonomi?)

Ulemper:

 • Høy innkjøpspris
 • Vedlikehold – vurdere behov for forsikring
 • Tekniske problemer
 • Flere forskjellige scannere ute på markedet – vanskelig å velge 
 • Avtrykk av subgingivale prepareringer

Avslutningsvis poengterer begge at konvensjonelle avtrykk fremdeles har en rekke bruksområder, men at de ikke kunne tenke seg en hverdag uten tilgang på intraoral scanner. 

Referenter: 

Abhira Sivakumar og Anette Thorsnes