Referat fra medlemsmøte fredag 14. april

Dato: 14.04.23

Sted: Litteraturhuset

Fredag 14. april var det tid for nytt medlemsmøte i BTF. Det var godt oppmøte og god stemning i salen på Litteraturhuset. Formann Sindre Hauge Larsen ønsket velkommen, og referatet fra forrige medlemsmøte ble godkjent. Han opplyste om at ordningen for behandling av unge voksne nå gjelder for 21-24-åringer og at de får dekket 75% i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Videre kunne han fortelle at tillitsmannskurset på Solstrand nå er fulltegnet og at dato for Vårmøtet er satt til 9. juni. Kristoffer Øvstetun fra valgkomitéen oppfordret folk til å stille til styret, og ba de som kunne tenke seg dette om å sende han en e-post.

Peter Nygård fra fagkomiteen presenterte kveldens tema: blodfortynnende medikamenter og antibiotika. Det ryktes at allmennlegene er lei av å ta stilling til tannlegenes spørsmål rundt seponering av blodfortynnende medikamenter. Han introduserte videre kveldens foredragsholder: Sigbjørn Løes – avdelingssjef ved kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og professor ved det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges Arktiske universitet, samt fagsjef for kjevekirurgi i Store Norske Leksikon.

Sigbjørn tok oss gjennom et morsomt og oppklarende foredrag om hva vi som tannleger må ha oversikt over når det kommer til Blodfortynnende medikamenter og antibiotika. Han mente at dette var så enkle tema, at han gjerne ville benytte anledningen til å fortelle litt om tannlegenes rolle i helsevesenet når han først var der. Han poengterte at det er viktig at vi som tannleger kan se helheten rundt en pasients helsetilstand, men at vi ikke må overta et ansvar som vi ikke har. Vi heter tannleger fordi det er tenner som er viktigst i vårt fagfelt, mente han.

Sigbjørn tok oss deretter gjennom blodfortynnende medikamenter. «Blodfortynnende er ikke sånn kjempevanskelig», hevdet han, og la frem fire viktige spørsmål vi må stille oss selv ved behandling av pasienter som står på dette:

 1. Hvilken type blodfortynnende står pasienten på; antikoagulantia eller platehemmere?
  • Antiokoagulantia virker på hele koagulasjonssystemet
   • Marevan
   • DOAK
   • Lavmolekylært heparin
  • Platemmere virker på blodplatene
   • Acetylsalisylsyre
   • Andre platehemmere
 2. Hvorfor står pasienten på blodfortynnende?
  • Dette er det viktigste spørsmålet og man må ta stilling til hvilken risiko det er for pasienten dersom man velger å seponere. Pasienter med mekanisk hjerteklaff, atrieflimmer eller koronare stent har moderat kardiovaskulær risiko med tanke på seponering, og her bør man være ekstra forsiktig.
 3. Hvor stor blødningsrisiko medfører den planlagte behandlingen?
  • Det er tannleger som vet hvor mye det normalt blør ved ulik tannbehandling. Dette er nok mye av årsaken til at allmennlegene tenker at vi selv bør kunne ta stilling til seponering av blodfortynnende medikamenter. Hvilken risiko løper man ved eventuelt å ikke seponere? Man bør isåfall være beredt på økt blødning. DOAK kan ved behov seponeres dagen før. Sigbjørn mente at dette er det vi tannleger som må ta stilling til selv.
 4. Hvor viktig er det å utføre den planlagte behandlingen?
  • Skal pasienten stå på blodfortynnende bare en kort periode? Kan behandlingen eventuelt utsettes? Sigbjørn anbefalte å skaffe seg et helhetlig bilde over pasientens situasjon.

Han valgte å oppsummere det slik:

 • Blødningsrisiko i forbindelse med bruk av Marevan må kontrolleres ved hjelp av INR-målinger. Seponeres eventuelt i samrd med fastlege.
 • Blødningsrisiko ved bruk av DOAK kan vi vurdere uten å konsultere lege og eventuelt seponere 24 timer før behandling.
 • Platehemmere trenger man som regel ikke å seponere i forbindelse med tannbehandling.

Videre var det duket for gjennomgang av retningslinjene for bruk av antibiotika. «Dette går fortere, for dette er mye lettere enn blodfortynnende» – spøkte Sigbjørn. Han anbefalte alle å bruke nettsiden «antibiotikaiallmennpraksis.no». Her finner man all informasjon man trenger rundt indikasjoner, type og dosering av antibiotika. Hovedbudskapet var at man ved store infeksjoner med systemiske symptomer skal gi antibiotika og ikke være redd for å gi ved indikasjon. Samtidig fremhevet han at man må unngå å bruke antibiotika som erstatning for god drenasje. Han minnet oss også på at enkelte pasienter skal ha antibiotikaprofylakse, blant annet de med mekanisk hjerteklaff. Sigbjørn viste oss to videoer av drenasje av abscesser til både grøss og begeistring i forsamlingen. «Dette er god behandling det!» – sa han og la til at tanninfeksjoner ikke er noen spøk, og at det kan føre til livstruende tilstander. Drenasje er den beste behandlingen, men vær observant på nervus mentalis og utvis forsiktighet i munngulvet. 

Det ryktes at Sigbjørn liker blodfortynnende fra Bordeaux, og som takk for et oppklarende og underholdende foredrag fikk han et gavekort på Vinmonopolet.

Etter møtet fortsatte kvelden på Colonialen Brasseriet der vi fikk servert andebryst med tilbehør til hovedrett og hasselnøttfinachier til dessert. Det var nydelig mat og drikke og god stemning rundt bordene.

Kvelden ble rundet av i Markeveien med småprat og god drikke. På vei hjem oppsummerte Sigbjørn sin egen prestasjon som «et glimrende foredrag!», noe vi selvfølgelig var helt enige i.

Takk for denne gang! Vi ses på Vårmøtet 9. juni.

Mari Resset Møllerplass og Mariell Strømø

Referenter for Bergen Tannlegeforening

Referat medlemsmøte (privat sektor) 23.03.23

Dato: 23.03.23

Sted: Markeveien 12

Torsdag 23. mars fant medlemsmøtet for privat sektor i Bergen tannlegeforening sted. Det var godt oppmøte til tross for skikkelig bergensvær

Christine Jonsgar ønsket velkommen til møtet og kunne informere om at det har kommet en pressemelding om at det er vedtatt å trekke tilbake støtten til 25 og 26-åringer fra gruppe G. Hun minnet også på at de som ønsker må huske å melde seg på tillitsmannskurs på Solstrand Bad og Hotell 5.-6. mai. Videre introduserte Anders Berntsen kveldens foredragsholder.

Temaet for dagens møte var internett og datasikkerhet, og i den anledning var vi så heldige å få besøk av seniorrådiggiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Jørgen Dyrhaug. Gjennom foredraget «For å forstå cyberspace må man starte med seg selv» ga han oss et dypere innblikk i hva vi bruker timevis på hver dag. Foredraget hadde et seriøst preg, men ble fortalt med mye humor som gjorde det lett å følge med.

Hva gjør du hvis internettet plutselig slutter å fungere? Vet vi egentlig hvordan man skal bruke pc og internett? Er du foreberet på et cyberangrep? Dette var aktuelle spørsmål for kveldens møte. Gjennom hele foredraget kom Jørgen med gode sammenligninger og eksempler.

Trafikken er et velregulert system med aldersgrensede autorisasjoner, krav til praktiske og teoretiske ferdigheter, krav til kjøretøy og sanksjoner. I Norge er trafikken relativt trygg. Om en ulykke skjer kan det få alvorlige følger, men som regel ingen store ringvirkninger for samfunnet. Ingen uten kompetanse kan kjøre i trafikken, og iallfall ikke barn. Likevel lar vi dem bruke internett. Der er det ingen krav til kompetanse, men et feilklikk kan gi enorme konsekvenser med store ringvirkninger. Vi ble opplyst om at antall dødsfall gjennom selvmord på grunn av utenforskap og mobbing på nett er høyere antall dødsfall i trafikken. Dette er satt på spissen og ga oss et godt bilde på hvor farlig internett kan være. Et godt poeng er at vår atferd bak tastaturet er avgjørende. Burde man hatt «lappen» på pc-bruk?

Jørgen trakk frem et eksempel på at ett klikk kan ødelegge en hel kommune. I 2021 ble Østre Toten utsatt for et cyberangrep. De hadde ingen beredskapsplan og flere av kommunens funksjoner ble hemmet. Om klinikken din blir utsatt for noe lignende og alle journalopplysninger blir borte eller lekket, hva gjør du? «Det er for sent å ta på sikkerhetsbelte når det smeller». Dette viser viktigheten av å ha en beredskapsplan før krisen inntreffer eller om internettet skulle svikte. Vi er vant til å behandle internett som et naturfenomen, men vi kan ikke lagre internett slik som vi lagrer vann i et beredskapslager. Jørgen poengterte viktigheten av at vi må lære oss hvordan vi skal beskytte oss mot en slik krise. Det finnes ikke en enkelt løsning på cyberberedskap, men det viktigste er at vi kan gjøre jobben vår på en sikker måte. «Ta opplyste valg, men det krever mye lys, for internett er mørkere enn du tror».

«Jeg lovte deg dårlig stemning på slutten av foredraget», tullet Jørgen med avslutningsvis. Foredraget hadde satt et tydelig preg på forsamlingen som mest sannsynlig sitter igjen med mer respekt for cyberspace.

Vi har samlet noen nyttige tips fra foredraget:

 • Lag gode passord. Det mest avgjørende for et sikkert passord er antall tegn, ikke hvilke tegn. Kanskje en frase fra Nystemten kan bli et godt passord?
 • Skru på tofaktor-autentisering der det tilbys
 • Vær kritisk til hvilke internett du kobler deg til
 • Informer alle ansatte om viktigheten av god pc- og internett-atferd

Pernille Alnes-Svae, student ved Odontologen, var til stede for å dele ut et spørreskjema til sin masteroppgave. Dette handlet om markedsføring av usynlig tannregulering. Mange deltagere på møtet deltok, noe hun satte stor pris på.

Midtveis i foredraget ble det en pause for mingling, samt servering av sandwich og drikke.

Vi takker Jørgen Dyrhaug for et opplysende og samtidig underholdende foredrag. Han ble overrakt et gavekort på Vinmonopolet til stor applaus.

Takk for en fin kveld!

Mari Resset Møllerplass og Mina Lia

Referenter for Bergen Tannlegeforening

Informasjon fra fylkestannlegen om endringer i rabattordningen for pasienter fra 21-26 år

21-26 åringer har tidligere fått 50 % rabatt på tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Dette er nå endret.

Fra nå av skal 21-24 åringer ha 75% rabatt på nødvendig tannbehandling i DOT, mens 25-26 åringer ikke lenger skal ha noe rabatt. Endringen gjelder fra 28. mars 2023.

Klikk her for å lese mer på Vestland Fylkeskommunes hjemmeside

Tillitsmannskurs 2023

Sted: Solstrand Bad og Hotell

Dato: 5. – 6. mai

Kunne du tenke deg en fremtidig rolle som tillitsvalgt? Eller er du bare nysgjerrig og ønsker å lære mer om Den norske tannlegeforening (NTF) og Bergen tannlegeforening (BTF)?

Fredag 5.-lørdag 6. mai er det endelig klart for årets Tillitsmannskurs som avholdes på Solstrand Bad og Hotell. Kurs med fullpensjon er gratis for medlemmer, uten noen forpliktelser i etterkant. Det teller som åtte timer i NTFs etterutdanningssystem.

Påmelding åpner mandag 3. april. Medlemmer som ikke har deltatt tidligere vil prioriteres. Mer informasjon om programmet kommer.

Hold av datoen, dette gleder vi oss til!

Gratis oppstartskurs i TrinnVis: Enkel og trygg drift av tannklinikken

Når du driver tannklinikk stilles det omfattende krav til blant annet HMS, personalhåndtering, internkontroll og datasikkerhet. Det er mye du skal ha orden på, og myndighetene krever dokumentasjon på det meste.

Tirsdag 2. mai kl. 17.00-19.00 arrangerer Tannlegeforeningens samarbeidspartner TrinnVis oppstartskurs for tannklinikker i bergensområdet. På kurset viser de hvordan TrinnVis gjør det enklere å overholde myndighetenes krav, og hvordan systemet organiserer og effektiviserer den daglige driften av klinikken. 

Kurset holdes i Bergen sentrum, og er forbeholdt tannklinikker som ennå ikke abonnerer på TrinnVis.
Har du ikke anledning til å delta på fysisk kurs tirsdag 2. mai? Meld deg på webkurs onsdag 26. april kl. 19-20.30.

Mer informasjon om kurs og påmelding: www.trinnvis.no/tannkurs