Formannen har ordet!

Kjære kollega!

Det går mot påske, og de vinterglade fryder seg i snøen. Vi andre synes vinteren har vart altfor lenge allerede, og tenker at våren og varmen godt kunne kommet snart. 

Pandemien vi har levd med i over to år nå er så godt som forsvunnet fra nyhetsbildet, erstattet med grusomme bilder og historier fra Ukraina. Den russiske invasjonen av landet har rokket ved freden i Europa og sendt millioner av mennesker på flukt. Mange flyktninger har allerede kommet til Norge, og flere vil det bli. Dette er traumatiserte mennesker som har forlatt hjem, familie og alt av eiendeler, og som vil ha behov for all hjelp og støtte de kan få. De skal starte en ny hverdag i Norge, barn som ikke kan norsk skal starte på skolen, voksne skaffe seg jobb. 

Flyktningene vil så snart som mulig etter ankomst få tildelt D-nummer som et midlertidig identitetsnummer. Dette gjør dem til medlemmer i folketrygden, og de vil omfattes av tannhelsetjenesteloven på lik linje med andre. Voksne flyktninger som oppholder seg på mottak, som ikke har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, kan få dekket akuttbehandling etter søknad til UDI. Her vil mottakene eventuelt hjelpe med søknad. Flyktninger som bor privat må dekke tannbehandling selv. 

Her vil jeg gjerne få minnet om at vi alle har en personlig plikt til å yte øyeblikkelig hjelp når dette er påtrengende nødvendig, uavhengig av om den som trenger hjelp er i stand til å betale for seg. Denne plikten bortfaller derimot om annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret, og dette har nok gjort det veldig enkelt å støtte seg på at tannlegevakten i Bergen er åpen hver kveld. 

Men… I mars informerte fylkestannlegen om at åpningstidene på tannlegevakten skal innskrenkes fra og med 1. september. Tannlegevakten vil da kun holde åpent helger, helligdager og høytider. Her vil altså prioriterte grupper (og alle andre) miste et lavterskeltilbud som har vært mye brukt, uten at det er noen økonomisk eller tannhelsefaglig grunn for det. Beslutningen er tatt fra øvre hold uten at tillitsvalgte har fått være med å drøfte. Dette er en gavepakke til private tannleger, som da kan akuttbehandle prioriterte grupper på fylkeskommunens regning, men jeg frykter det er en reell nedbygging av tannhelsetilbudet i Bergen og omegn, og er en sak som burde skapt store avisoverskrifter og politisk diskusjon. Hvor ble det av engasjementet for tannhelse som vi hørte så mye om under valgkampen?

Vi kan også alle ha godt av å ta en titt i NTFs etiske regler en gang iblant. Media liker å fremstille tannlegestanden som velferdsprofitører, og sammenligner oss gjerne med tatovører eller bilmekanikere. Lite fortjent synes jeg, vi legger ned en skikkelig innsats for tannhelsen i Norge. Det er derimot likevel vårt ansvar å motbevise disse påstandene ved å handle etisk og forsvarlig, og ikke foreslå behandlinger det ikke er behov for. Når man som pasient ser reklame for skallfasetter på Instagram, bleking i lokalavisa og usynlig tannregulering i Klostergarasjen, kan det fort gi et inntrykk av at dette er det eneste vi driver med. 

Takk til alle som møtte til medlemsmøtet i mars, her geleidet Kristian Lind og Knut Leknes oss gjennom en rekke interessante kasuspresentasjoner sentrert rundt mukogingivale problem og gingivaplastikk, etterfulgt av tapas og sosialt lag i foreningslokalene. Rett over påske, 22. april, kommer komposittguruene Karen Reinholtsen og Torgils Lægreid til Litteraturhuset og prater for oss om hardvevsdefekter på tannroten. Vi kjører en litt annen oppskrift på det sosiale etter møtet denne gangen, og legger det til Rebel i Vaskerelven. Hederstegnkomiteen har også bedt om ordet i løpet av kvelden. Vi gleder oss, og håper vi ser mange av dere der! 

Videre utover våren arrangerer vi både Tillitsmannskurs på Solstrand, og Vårmøte på Lanternen. Sistnevnte finner sted 3. juni, her er det åpent for hele tannhelsepersonalet, og jeg vil gjerne foreslå å legge klinikkens sommeravslutning dit! Det blir grillmat, boblesmaking og DJ, og sauna for de som vil det. Det er også tilgang til garderober for klesskift. Vi har bestilt fint vær.
Tillitsmannskurset er fulltegnet, men sett deg gjerne opp på venteliste om du er interessert i å lære mer om BTF og NTF, og kanskje har en liten foreningsspire i deg! Dette er et gratis tilbud til medlemmene, og målet er å skape engasjement og interesse for foreningsarbeid. Fjorårets tillitsmannskurs var en stor suksess!

Vi har nok fortsatt ikke sett vårens siste frostnatt, men det er sikkert at det går mot lengre og varmere dager. Jeg vil ønske alle våre medlemmer god påske! 

Formann i BTF

Sindre Hauge Larsen

Medlemskveld med gratis kurs: Trygg og enkelt drift med TrinnVis

Medlemskveld med gratis kurs:

Trygg og enkelt drift med TrinnVis

Tirsdag 26. april kl. 19.00 arrangerer vi i samarbeid med TrinnVis gratis kurs for deg som driver tannklinikk. Kurset tar utgangspunkt i det nettbaserte styringssystemet TrinnVis, som hjelper deg å drive klinikken mer effektivt og i tråd med lover og regelverk.

TrinnVis har et tett samarbeid med NTF, og som medlem får du fast 30% rabatt på systemet. Deltar du på kurset får du også gratis TrinnVis-etablering og sparer kr. 2.000,-

TrinnVis er forbeholdt nye brukere av TrinnVis, og holdes i BTFs lokaler i Markeveien 12.

Les mer ( https://trinnvis.no/kurs-tannleger-bergen-april-2022/ )

TANNLEGE SARTOR TANNLEGESENTER

Stor, veletablert tannklinikk, 15 minutt fra Bergen sentrum, søker tannlege. Du overtar en stor pasientportefølje, tilsvarende full stilling.

Vi søker en positiv, engasjert og kvalitetsbevisst tannlege, helst med erfaring. Søker må ha norsk autorisasjon og beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi har et godt og bredt fagmiljø, med flere allmenntannleger, tannpleiere og spesialister innen oral kirurgi og oral medisin,
endodonti og periodonti.

Søknad og CV sendes til Kathrine E. Risa: sartann@dcportal.no, tlf. 
56331130/98455043.

www.sartortannlegesenter.no

Fylkestannlegen informerer om endringer i tannlegevaktordningen i Bergen

Tannlegevaktordningen har vært slik den er i dag siden 70-tallet, uten noen evaluering eller endringer. Tannlegevakten startet da tannhelse var innunder kommunen. Vi har åpen vakt 365 dager i året, med lengre åpningstider i helger og hellig/høytidsdager. Tannlegevakten har behandlet alle typer pasienter, og behov for dette blir mindre og mindre i Bergen og omegn. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men vi har gitt den tjenesten som en hjelp til befolkningen.

Vestland tannhelse er blitt mye større etter sammenslåingen, og tannlegevakten i Bergen dekker nå bare en brøkdel av det geografiske Vestland. Vestland tannhelse samordner nå vaktordningen med hvordan det er organisert i de andre fylkene. De endringene vi har tenkt å gjøre samsvarer altså med de andre fylkene. 

Nå er det mange privatpraktiserende i Bergen, og vi ser ikke behovet for å holde åpent alle dager. Vi er i dialog med ansatte og tillitsvalgte for å redusere åpningsdager til helg og hellig/høytidsdager fra og med 1. september 2022.

Jeg kommer tilbake med mer informasjon når vi er ferdige med forhandlinger.

 

Lathamini Murugesh

Fylkestannlege

Referat medlemsmøte 10.mars

Formann Sindre Hauge Larsen ønsker velkommen til årets første fysiske møte.

  • Referat fra forrige møte godkjennes.
  • Eventuelt: Endringer i tannlegevakt i Bergen fremover. Tannlegevakten skal kun ha åpent helger og helligdager, ikke på kveldstid i ukedagene.
  • Minner om å registrere seg på påmeldingslink for å få registrerte timer. Medlemsmøtet i dag teller 2 kurspoeng.

Peter Nygård introduserer dagens forelesere: Kristian Hamill Lind spesialist i periodonti 2021 og Knut N. Leknes spesialist i periodonti 1984, doktorgrad fra 1996. 

Foredrag: Mukogingivale problem

Foredraget åpner med litt teori om hvordan en velger behandling utifra ulike indikasjoner. Det understrekes at det finnes mange indikasjoner for behandling, men at det i dag vil fokuseres på tre hovedindikasjoner:

  • Høyt festet frenulum
  • Forlenging av klinisk krone
  • Gingivale retraksjoner

Deretter vises det mange gode eksempler på praktisk behandling i de ulike situasjonene med bilder og forklaring. Det spesifiseres at det er mange forskjellige behandlingsalternativer og teknikker, men at det alltid vil være en risiko for komplikasjoner. 

Mange spennende kasuistikker underbygger godt poengene ved å illustrere komplikasjoner så vel som subjektive og objektive indikasjoner. 

Det poengteres at kirurgiske inngrep som omtales krever mye av både operatør og pasient. I tillegg til initiell operasjon følger kontroller og oppfølging, samt rutineendring og hygienebedring for pasienten. Så, hvem skal være fornøyd, tannlege eller pasient? Hva er forventet holdbarhet?

Oppsummering:

  • Mukogingival forbehandling er viktig!
  • Diagnose: må stilles før behandling på samme måte som for karies osv
  • Subjektive behov: hva ønsker pasient, plager?
  • Teknikksensitiv behandling (vurdere henvisning?)

Avhengig av mengdetrening – stor mulighet for feilslag. Kosmetiske konsekvenser. Utfordrende for erfarne operatører, krever stor mobilisering. Tidskrevende for pasienter og tannleger

Peter Nygård overrekker gave fra BTF til kveldens foredragsholdere.

 Takker for nå, vi sees 22. april. 

Referenter: 

Kjersti Krogstad og Tuva Fosse Zebi