Referat medlemsmøte 16.9

Torsdag 16. september var det duket for medlemsmøte på Litteraturhuset. 31 stykker møtte opp, og stemningen god. Formann Sindre Hauge Larsen ønsker velkommen til en hyggelig kveld.

Referat fra forrige møte godkjennes.

Eventuelt: Formannen går gjennom kommende datoer og informasjon som er verdt å merke seg:

28. september blir det medlemsmøte i privat sektor i Markeveien, med tema «Det er for sent å tegne forsikring når huset brenner». 21.oktober blir det minneforelesning for Harald Gjengedal på kode 1. 28.oktober Generalforsamling på hotell Norge 2.desember Julemøte

Hold av datoene!

Viktig: Første periode i det nye systemet for obligatorisk etterutdanning er straks over, og NTF krever 40 timer etterutdanning i perioden 01.01.21 – 31.01.22. De krever også at alle medlemmer har gjennomgått de obligatoriske nettkursene. Det er to obligatoriske kurs: ett som omhandler Folketrygdens stønadsordning og ett som omhandler smittevern. Mindre enn 1/4 av BTFsmedlemmer har gjennomført disse kursene, så her er det bare å henge i!

Det informeres om at kveldens sosiale avrunding blir denne gang i form av popcorn, pils og quiz i BTF sine lokaler i Markeveien.

Det blir deretter gjort heder og ære på Knut Meyer. I over 40 år har han gjort en uvurderlig innsats for bevaring av tannlegehistorie, og holdt spennende foredrag og omvisninger for odontologistudentene i Gamle Bergen. Det har uten tvil vært et kjærkomment innslag. Kristin Klocktakker på vegne av Universitetet i Bergen og overrekker blomster, i tillegg til en bok om vernede universitetsbygg i Bergen. Knut Meyer takker for seg. Det blir Kristoffer Øvstetun som skal ta over roret, og vi ønsker masse lykke til med oppgaven.

Peter Nygård fra fagkomiteen introduserer kveldens tema og foreleser:

Stig Løvold – Instruktørtannlege og spesialistkandidat i Kjeve- og Ansiktsradiologi, ved Seksjon for Kjeve- og Ansiktsradiologi, Institutt for klinisk Odontologi, UiB.

Foredrag: CBCT i odontologisk diagnostikk og behandlingsplanlegging.

  

Stig tar oss gjennom en interessant innføring i bruk og tolkning av CBCT-røntgen, samt viktigheten av røntgenbilder for å diagnostisere og kartlegge patologi hos pasienter. Det gås gjennom indikasjoner for bruk av CBCT, og det etterlates liten tvil om at det har vært en enorm fremgang innen røntgenologisk diagnostisering. Han presiserer imidlertid viktigheten av at man i mange situasjoner kan «se i 3D med bruk av 2D-bilder», i form av peilebilder. Han viser en oversikt over ulike indikasjoner på nær kommunikasjon mellom vidsomstenners røtter og n. mandibularis.

Det snakkes om stråledoser og strålehygiene, og Stig viser til at det har vært stor forbedring med tanke på å kunne begrense stråledosen og strålingsområdet til kun det vi er interessert i å se – større stråleområder kommer med større ansvar for å vurdere hva man eventuelt skulle finne på røntgenbildene. 

Stig runder av med en god samling interessante kasus som viser både tilfeller der man kan klare seg fint uten CBCT, samt tilfeller der bruk av CBCT er indisert.

Fagkomiteen takker for flott foredrag og det overrekkes blomster til foredragsholder til applaus fra salen. Kvelden rundes av med småprat og noe godt å drikke, og deltagerne vandrer videre til kveldens sosiale bit i Markeveien.

Referenter: Tuva Fosse Zebi og Alice Skuggen