Formannen har ordet

Kjære kollega,

For et fantastisk Vestlandsmøte! Tre dager med fag, fest og god stemning. Den store oppslutningen og de positive tilbakemeldingene etter årets møte oppsummerer vel det hele ganske godt. Tre år har gått siden forrige Vestlandsmøte. Årsaken til det har vi alle fått med oss, og med alt som har skjedd i verden siden sist er det å kunne samles på denne måten noe vi virkelig ikke kan ta for gitt.

Fagprogrammet har blitt videreutviklet og finslipt fra de avlyste Vestlandsmøtene i 2021 og 2022, og har i ettertid høstet mye ros. All ære til fagkomiteen som har lagt ned mye arbeid i å få inn interessante foredragsholdere fra både innenlands – og utenfra Bergen. Forkursene, fagprogrammet, utstillingen, møteplassen og Festaften; hele arrangementet var en slående suksess! Jeg kommer ikke over hvor fint alt gikk. Tusen takk til alle tillitsvalgte som har vært med å planlegge og arrangere. Selv om møtet kun finner sted noen dager i januar, arbeides det jevnt og trutt gjennom hele året. Planleggingen av neste års Vestlandsmøte er allerede i gang!

Videre utover våren håper jeg å se dere igjen på medlemsmøter. Først ut er medlemsmøte torsdag 9. februar. Vi holder oss hovedsakelig til fredager, med en og annen torsdag innimellom. Invitasjon til medlemsmøtet sendes ut straks! Datoer for kommende møter legges ut på bunn av BTF-Nytt, men her er de igjen:

  • Torsdag 9. februar: Medlemsmøte BTF
  • Fredag 10. mars: Medlemsmøte BTF
  • Fredag 14. april: Medlemsmøte BTF
  • Fredag 5.- og lørdag 6. mai : Tillitsmannskurs på Solstrand Hotel & Bad

Dato for Vårmøtet var egentlig satt, men på grunn av kollisjon med et annet arrangement, må datoen annonseres senere. Nå gleder jeg meg til tillitsmannskurset i mai! Informasjon om program og påmelding kommer i løpet av våren, men om du har en liten foreningsspire i magen, eller om du rett og slett bare vil lære mer om BTF og NTF, så hiv deg med! Dette er et gratis tilbud til medlemmene med det formål å skape interesse og engasjement for foreningsarbeid, men det stilles ingen krav til deltakerne om å stille til verv.

Det er mange saker å engasjere seg for i tannlegeverden om dagen, og vi vil trenge engasjerte tillitsvalgte fremover. Store, landsdekkende forandringer er på gang. Samtidig som det er godt å se investeringsvilje til tannhelse, må jeg stille spørsmål med måten det gjøres på.

Alle i tannhelse-Norge følger selvsagt spent med på arbeidet til Tannhelseutvalget, men samtidig har vi en regjering som gjør endringer i hui og hast. De private har mistet en stor brukermasse i form av at unge voksne i aldersgruppen 21-26 år har fått rett til 50 % rabatt når de bruker den offentlig tannhelsetjenesten (DOT), som allerede er presset. Denne aldersgruppen utgjør en stor andel av studentene, noe som særlig legger en ekstra bør på DOT i studiebyene. Det kan argumenteres for at de private ikke mister all verden med arbeid ettersom denne pasientgruppen ofte har veldig friske tenner, men da kan man til gjengjeld spørre seg hvorfor de får en såpass bred støtte. Når prognosene i tillegg sier at størstedelen av dem ikke kommer til å benytte seg av tilbudet, virker det hele som tankeløs symbolpolitikk som potensielt vil kunne svekke tannhelsen og føre til at folk utsetter tannlegebesøk; plutselig er det fire ekstra årskull som skal inn på bunnen av prioriteringslisten i DOT. Ettersom de har krav på 50% rabatt vil disse pasientene gjerne vente en stund på time i DOT, fremfor å gå privat. Inntil videre har Vestland Fylkeskommune åpnet for at pasientene i denne aldersgruppen som har benyttet privat tannlege kan søke fylkeskommunen om refusjon, men hva som skjer etter at denne ordningen utløper er fortsatt oppe i lufta. Når en regjering kan gjennomføre så store og inngripende endringer på så kort tid; hva kommer til å skje når neste regjering tar over?

Trenden med å underregulere takstene gjentar seg også i årets «Gule Hefte». En generell økning på 2,6% er for lite når økningen i konsumprisindeksen det siste året har vært godt over sekstallet. Som følge av høyere rente og økte levekostnader, vil det også bli dyrere å drive tannklinikk. Underreguleringen av stønadsordningen fører derfor i realiteten til at mye av de økte kostnadene dyttes over på de pasientene som i utgangspunktet har størst behov for støtte. Sammenlagt kan en få inntrykk av en regjering som tar fra de som trenger det mest og gir til de som ikke trenger det.

Uansett går vi nå mot lengre dager og lysere tider. Jeg ønsker dere alle et nydelig 2023!

Sindre Hauge Larsen,
Formann i Bergen Tannlegeforening

 

Formannen har ordet, desember

Kjære kollega,

Jeg kan ikke være alene i å føle at tida går raskere enn før. Ikke bare er dagene kortere og mørkere nå som høsten har gått over i vinter, men det er mer innhold som skal pakkes inn i hverdagen. Vi skal ta igjen det tapte. Samtidig som tiden virker å gå raskere, føles det som om det er uendelig lenge siden forrige nedstenging. Men det var faktisk tidligere i år. Det var andre tider da, og selv om vi nå ser en ny bølge på vei er det lite sannsynlig at det blir noen tilsvarende nedstenging i denne omgang. 

Påmeldingen til Vestlandsmøtet åpnet umiddelbart etter Landsmøtet, og interessen så langt har vært overveldende! Både forkursene og fagprogrammet er verdt å få med seg, utstillingen har både kjente og helt nye aktører på stands, og på Festaften blir det en bedre middag med gudfaren i Stand Up Bergen, Christoffer Schjelderup, som konferansier. Endelig kan vi starte året på skikkelig vis! Vestlandsmøteheftet er sendt ut med NTFs Tidende, men hele programmet kan også leses på nettsidene: Vestlandsmøtet.no. Påmelding gjøres også via denne lenken.

Det har vært mye aktivitet i foreningen i høst. Høstens høydepunkt var utvilsomt Helt Harald, et helt spesielt medlemsmøte til minne om en helt spesiell tannlege. Svært mange møtte opp for å hedre og feire Harald Gjengedal, og det ble en flott kveld med både faglig stimulerende og rørende foredrag. Pensjonist-treffet i Markeveien umiddelbart før var også en stor suksess, og hele gjengen ble med videre til medlemsmøtet etterpå. Dette frister til gjentakelse.

Generalforsamlingen fant sted allerede uken etter, og samtlige saker ble banket gjennom uten noen store protester. Oppmøtet var godt også her. Det er mye arbeid som går med på å opprettholde et slikt tilbud som BTF tilbyr våre medlemmer, og de som gjør dette arbeidet er mennesker og kolleger som brukes av sine krefter og sin dyrebare fritid. Nå var det, som alltid, noen som gikk ut av sine verv, og etterlot seg dermed store sko å fylle. Valgkomiteen har derimot gjort en imponerende jobb med å sette sammen en god innstilling til valget, og jeg vil ønske hjertelig velkommen og gratulerer så mye til både gjenvalgte og nye tillitsvalgte! 

Ledermøtet i NTF fant sted i slutten av november, og temaet var selvsagt Tannhelseutvalget og arbeidet deres. NTF har en sentral rolle i utarbeidelsen av forslaget til ny organisering av tannhelsetjenesten i Norge. Det er ikke et lite stykke arbeid som skal til for å komme frem til den beste måten å organisere på. Møtet ble åpnet med innlegg fra en rekke representanter fra andre foreninger, deriblant visepresident i legeforeningen, Nils Kristian Klev, som på spørsmål om hva han ville gjort om han var oss svarte at han ville vært glad for det han har, og vært varsom med å inngå avtale med det offentlige. Plutselig kan det vise seg at vi gjennom en slik avtale ender opp med å gi avkall på en del av friheten vår. Pernille Lysaker, fylkestannhelsesjef i Rogaland, argumenterte litt senere for at vi i fremtiden må innrette oss med mer overvåkning og mindre frihet til å gjøre som hver tannlege, hver leder og hvert fylke ønsker, generelt mindre autonomi i beslutningstagningen. 

I denne prosessen blir det en utfordring å veie opp pasienthensyn mot NTF som interesseorganisasjon for tannlegene. NTF taler her både tannlegenes og pasientenes sak, med den tankegang at dersom pasientene har det bra har vi det bra. Vi må få sagt vår mening, ellers bestemmes det for oss; vi har politikere som vil ha mer kontroll over tannhelsetjenesten i landet, og som vil at tannhelsetjenesten skal likestilles med resten av helsetjenesten. En rekke viktige spørsmål uten noe åpenbart svar må besvares for å kunne komme i havn. Trenger vi to separate sektorer? Hvor skal tannhelsetjenesten være forankret? Skal vi se til Sverige og innføre en egenandel, med økt dekningsgrad med høyere utgifter? Eller vil dette føre til stimulering til økt og kanskje unødvendig behandling? Hvor mye kontroll skal vi akseptere? Og ønsker vi at tannhelsen i Norge er så profitabel at utenlandske fond flokker til landet for å investere?

Jeg nevnte i forrige innlegg i spalten nærmer etterutdanningsperioden 21-22 slutten, men NTF har gått ut med at perioden nå utvides ut 2023. Dette blant annet på grunn av redusert kurstilbud på grunn av pandemien. Flere kurs både i BTF og andre lokalforeninger har vært avlyst, Vestlandsmøtet har ikke blitt gjennomført siden 2020, og mange sliter derfor med å nå timekravet. Fristen utsettes altså nå til etter Representantskapet som finner sted i november. Ordningen med obligatorisk etterutdanning og timekrav er bestemt av Repskapet, altså medlemmene i NTF, og om noe skal endres med ordningen er det her dere har sjansen til å få sagt det dere mener. BTF kan sende fem delegater, pluss formann, og disse delegatene trenger ikke å være tillitsvalgte fra før. Det er en stund til enda, men det skader ikke å begynne å tenke på det allerede nå!

Jeg ønsker alle mine kolleger en riktig god vinter og en gledelig førjulstid, så ses vi på Vestlandsmøtet i januar!

Sindre Hauge Larsen,

Forman i BTF

Kjære kollega, september

Kjære kollega!

Farvel til sommer og late dager, batteriene er ladet og høsten er allerede godt i gang. Sommeren ga fra seg et siste blaff i forrige uke, med flere sammenhengende dager med godt vær og varme temperaturer, noe vi virkelig ikke kan ta for gitt dette året her! Det har vært de store kontrastenes sommer; mens hetebølger uten like har herjet i store deler av verden, har de av oss som valgte å legge ferien til Vestlandet her i nord surmult på grunn av kulde og regnvær. Strømprisene i Sør-Norge har vært flere hundre ganger prisene i nord (noe som nå ser ut til å jevnes ut). Og mens vi bekymrer oss for dagligdagse ting som dårlig vær og høye priser, har de helt andre ting å bekymre seg over i Ukraina. Vi har det vel egentlig ganske fint her oppe.

En mastodont i tannlegeverden gikk bort 5. april 2021, og BTF ønsker å hedre hans minne med en forelesning i hans navn. Fredag 21. oktober blir det minneforelesning for Harald Gjengedal i toppetasjen på KODE 1. Men dette blir ikke noe sørgelige greier, her skal han både hedres og feires! I forkant av minneforelesningen inviterer vi pensjonistmedlemmene til Markeveien 12 for hyggelig lag før vi går videre til minneforelesningen, dette kommer mer informasjon om senere. Pensjonistmedlemskap i BTF er gratis, og i NTF koster det i underkant av 1400 i året. Det er altså en rimelig penge for å få mye tilbake. Vi håper mange pensjonerte tannleger ønsker å ta turen!

Allerede uken etterpå, fredag 28. oktober, finner generalforsamlingen i BTF sted på Hotel Norge. Sett av datoen! Innkalling og saksdokumenter sendes ut om ikke lenge.

Hvorfor pålegger NTF oss etterutdanning? Vi betaler jo for medlemskap, og det er ikke alle kurs som en gang gir tellende kurstimer. De store kjedene har mange kurs i egen regi som ikke kommer innunder dette systemet i det hele tatt. Utenlandske kurs teller heller ikke. Timekravet til NTF er ment å være et minimumskrav, og bakgrunnen for at timekravet ble senket fra forrige til inneværende periode var å åpne for at ytterligere etterutdanning skulle kunne gjøres uten innblanding fra NTF. Medlemskap i NTF skal være et kvalitetstegn, og vise at tannlegene bryr seg om å holde seg faglig oppdatert, og etterutdanning er derfor et krav foreningen har til medlemmene.

Første periode med nytt obligatorisk etterutdanningssystem er snart over, og de fleste er i mål med etterutdanningstimene sine. Det de fleste derimot ikke er i mål med, er de obligatoriske nettkursene. Under en fjerdedel av ordinære medlemmer i BTF har tatt disse kursene. Det er bare to obligatoriske nettkurs, med tilhørende eksamen, ett om folketrygdens stønadsordning og ett om smittevern. Disse kursene gir også tellende kurstimer i etterutdanningssystemet, så det er en super måte å samle inn de siste timene som mangler.

Som nevnt tilbyr kjedene kurs til egne ansatte. De fortsetter sitt inntog i Bergen og omegn, tilbyr kjøpesummer ingen enkelttannleger kan konkurrere med og kjøper opp klinikker og pasientlister som har vært tannlegeeide i flere tiår. Tannlegene som arbeidet ved klinikkene blir gjerne med i overgangen og blir tilbudt samme vilkår som de hadde før, og de setter ofte pris på at utstyr fornyes og driften profesjonaliseres. Kjedene følger de samme reglene som andre som vil kjøpe klinikk, det er et privat marked og høyeste bud vinner. Alle som eier en tannklinikk i dag har kjøpt den under samme premiss: At de en dag får solgt den igjen til markedspris. Kjedene har sine egne etterutdanningsprogram og skaper samhold på tvers av landet, og erstatter i så måte mye av funksjonen til NTF. Her synes jeg ting begynner å bli veldig skummelt. Når man kommer til det punktet hvor man har nok med det kjeden tilbyr, og melder seg ut av NTF, hvem har du da i ryggen om arbeidsgiver vil reforhandle kontrakten din i sin favør? Hvem skal sikre at neste generasjon tannleger får like gode arbeidsvilkår som de som fulgte med på lasset? Vil du sette din lit til en organisasjon som arbeider for å opprettholde tannlegestandens anseelse, etikk, faglige kvalitet og gode arbeidsvilkår? Eller vil du legge skjebnen i hendene på utenlandske eiere som jakter profitt? Kjedene er kommet for å bli. Men jo større de blir, jo viktigere rolle spiller NTF.

Nå er jeg særlig spent på utfallet av den helhetlige gjennomgangen av tannhelsetjenesten som nylig fikk satt ned et utvalg, hvor president i NTF Heming Olsen-Bergem er medlem. Kommer dette til å endre på premissene for tannlegemarkedet? Vil det gjøre det mindre gunstig for kjedene å fortsette sin ekspansjon? Det gjenstår å se. Men endringer blir det nok. Det som er greit å være klar over er at dere som medlemmer kan påvirke denne prosessen. Bli med på medlemsmøter, prat med lokalforeningen, kom med meninger som vi kan ta med videre til NTF. Eller prat med presidenten direkte på «presidentens time», hvor Heming selv åpner for og inviterer til diskusjon.

Medlemsmøtet 16. september var en suksess, om enn med litt labert oppmøte. Vi prøvde en ny vri på det sosiale etter medlemsmøtet, og gikk bort fra matservering til fordel for popcorn og quiz i Markeveien. Stemningen var god, og det er et konsept som absolutt kan gjentas! Videre utover høsten fortsetter planleggingen til comeback-Vestlandsmøtet 2023. Det har blitt avlyst to år på rad nå, så hvis alle bare kunne holde seg friske frem til midten av januar så får vi endelig gjennomført det beste Vestlandsmøtet noensinne!

Jeg ønsker dere alle en nydelig høst, og så ses vi på medlemsmøter og på generalforsamlingen! Og så vil jeg avslutningsvis oppfordre tannleger som vurderer å gi seg om å sikte på å selge til en kollega.

Formann i Bergen Tannlegeforening,

Sindre Hauge Larsen

Formannen har ordet!

Kjære kollega!

Det går mot påske, og de vinterglade fryder seg i snøen. Vi andre synes vinteren har vart altfor lenge allerede, og tenker at våren og varmen godt kunne kommet snart. 

Pandemien vi har levd med i over to år nå er så godt som forsvunnet fra nyhetsbildet, erstattet med grusomme bilder og historier fra Ukraina. Den russiske invasjonen av landet har rokket ved freden i Europa og sendt millioner av mennesker på flukt. Mange flyktninger har allerede kommet til Norge, og flere vil det bli. Dette er traumatiserte mennesker som har forlatt hjem, familie og alt av eiendeler, og som vil ha behov for all hjelp og støtte de kan få. De skal starte en ny hverdag i Norge, barn som ikke kan norsk skal starte på skolen, voksne skaffe seg jobb. 

Flyktningene vil så snart som mulig etter ankomst få tildelt D-nummer som et midlertidig identitetsnummer. Dette gjør dem til medlemmer i folketrygden, og de vil omfattes av tannhelsetjenesteloven på lik linje med andre. Voksne flyktninger som oppholder seg på mottak, som ikke har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, kan få dekket akuttbehandling etter søknad til UDI. Her vil mottakene eventuelt hjelpe med søknad. Flyktninger som bor privat må dekke tannbehandling selv. 

Her vil jeg gjerne få minnet om at vi alle har en personlig plikt til å yte øyeblikkelig hjelp når dette er påtrengende nødvendig, uavhengig av om den som trenger hjelp er i stand til å betale for seg. Denne plikten bortfaller derimot om annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret, og dette har nok gjort det veldig enkelt å støtte seg på at tannlegevakten i Bergen er åpen hver kveld. 

Men… I mars informerte fylkestannlegen om at åpningstidene på tannlegevakten skal innskrenkes fra og med 1. september. Tannlegevakten vil da kun holde åpent helger, helligdager og høytider. Her vil altså prioriterte grupper (og alle andre) miste et lavterskeltilbud som har vært mye brukt, uten at det er noen økonomisk eller tannhelsefaglig grunn for det. Beslutningen er tatt fra øvre hold uten at tillitsvalgte har fått være med å drøfte. Dette er en gavepakke til private tannleger, som da kan akuttbehandle prioriterte grupper på fylkeskommunens regning, men jeg frykter det er en reell nedbygging av tannhelsetilbudet i Bergen og omegn, og er en sak som burde skapt store avisoverskrifter og politisk diskusjon. Hvor ble det av engasjementet for tannhelse som vi hørte så mye om under valgkampen?

Vi kan også alle ha godt av å ta en titt i NTFs etiske regler en gang iblant. Media liker å fremstille tannlegestanden som velferdsprofitører, og sammenligner oss gjerne med tatovører eller bilmekanikere. Lite fortjent synes jeg, vi legger ned en skikkelig innsats for tannhelsen i Norge. Det er derimot likevel vårt ansvar å motbevise disse påstandene ved å handle etisk og forsvarlig, og ikke foreslå behandlinger det ikke er behov for. Når man som pasient ser reklame for skallfasetter på Instagram, bleking i lokalavisa og usynlig tannregulering i Klostergarasjen, kan det fort gi et inntrykk av at dette er det eneste vi driver med. 

Takk til alle som møtte til medlemsmøtet i mars, her geleidet Kristian Lind og Knut Leknes oss gjennom en rekke interessante kasuspresentasjoner sentrert rundt mukogingivale problem og gingivaplastikk, etterfulgt av tapas og sosialt lag i foreningslokalene. Rett over påske, 22. april, kommer komposittguruene Karen Reinholtsen og Torgils Lægreid til Litteraturhuset og prater for oss om hardvevsdefekter på tannroten. Vi kjører en litt annen oppskrift på det sosiale etter møtet denne gangen, og legger det til Rebel i Vaskerelven. Hederstegnkomiteen har også bedt om ordet i løpet av kvelden. Vi gleder oss, og håper vi ser mange av dere der! 

Videre utover våren arrangerer vi både Tillitsmannskurs på Solstrand, og Vårmøte på Lanternen. Sistnevnte finner sted 3. juni, her er det åpent for hele tannhelsepersonalet, og jeg vil gjerne foreslå å legge klinikkens sommeravslutning dit! Det blir grillmat, boblesmaking og DJ, og sauna for de som vil det. Det er også tilgang til garderober for klesskift. Vi har bestilt fint vær.
Tillitsmannskurset er fulltegnet, men sett deg gjerne opp på venteliste om du er interessert i å lære mer om BTF og NTF, og kanskje har en liten foreningsspire i deg! Dette er et gratis tilbud til medlemmene, og målet er å skape engasjement og interesse for foreningsarbeid. Fjorårets tillitsmannskurs var en stor suksess!

Vi har nok fortsatt ikke sett vårens siste frostnatt, men det er sikkert at det går mot lengre og varmere dager. Jeg vil ønske alle våre medlemmer god påske! 

Formann i BTF

Sindre Hauge Larsen

Formannen har ordet!

Kjære kollega!

Ting gikk som kjent ikke helt etter planen i vinter. Årets vakreste eventyr, Vestlandsmøtet, måtte avlyses for andre året på rad, men denne gangen svei det ekstra mye. Hele arrangementet var planlagt og i boks, og vi rakk å begynne å glede oss. Interessen var overraskende god, til tross for den overhengende faren for avlysning. Det var til og med noen som meldte seg på senere samme kveld som nye og strenge landsdekkende tiltak ble innført. Tilbakebetalingen av alle som meldte seg på er nå i mål, takk så mye for tilliten! Heldigvis regnet Grieghallen avlysningen som «force majeure», og vår potensielt største utgiftspost var derfor en bekymring mindre. Når det kommer til søknad om kompensasjon kan det kan virke som om vi faller mellom to stoler i regelverket. Heldigvis har vi økonomi til å tåle en slik avlysning, så lenge det ikke skjer hvert år fremover. All planleggingen har derimot ikke vært forgjeves, og vi tar med oss alt av erfaringer videre for å gjøre Vestlandsmøtet 2023 til det beste Vestlandsmøtet noensinne!

Onsdag 9. februar strømmet vi medlemsmøte fra foreningslokalene i Markeveien 12 for første gang. Teknikken fungerte godt, foredraget med Sivakami Rethnam Haug holdt høy faglig standard, og med over 110 samtidige seere på det meste er det absolutt for en suksess å regne. Dette er noe som også kan fungere greit som en plan B fremover. Vi satser derimot på å ikke få bruk for dette utstyret igjen med det aller første, da medlemsmøtene fremover planlegges gjennomført med fysisk oppmøte! Førstkommende medlemsmøte blir torsdag 10. mars på Hotel Terminus. Her vil Kristian Lind og Knut Leknes sette fokus på mukogingivale problem, med teori, bilder og kasus. Denne gang dropper vi middagen etterpå til fordel for tapas i Markeveien. Dette blir bra!

Det er mange arrangementer som skal plukkes opp igjen nå i vår. I mai inviterer vi tannlegestudentene på omvisning i tannlegekontoret på Bymuseet, etter to års pause. Det planlegges også for tillitsmannskurs på Solstrand, invitasjon og påmeldingsinfo kommer! Og ellers ligger info om kommende møter og arrangementer ute på BTF-Nytt.

Blåreseptsaken, som var mye i media i januar, gjaldt bøtelegging av leger dersom de foreskrev medikamenter på blå resept på feil grunnlag, og legenes reaksjon var omfattende og effektiv. Legeforeningen la press på HELFO ved å oppfordre medlemmene til å stoppe all foreskrivning av blå resepter, og aksjonen fikk raskt respons fra helse- og omsorgsministeren med lovnad om endringer. Saken har fått mange av NTFs medlemmer til å dra paralleller til tannlegenes forhold til HELFO, og reist spørsmål rundt hvorfor NTF ikke gjør det samme. Tannleger risikerer å måtte tilbakebetale betydelige beløp dersom en kontroll avdekker at en pasient uberettiget har fått HELFO-refusjon, og dette, kombinert med et regelverk som til tider kan fremstå ufullstendig og diffust, kan føre til stor usikkerhet hos tannlegen, og i verste fall til at pasientene ikke får den støtten de har krav på. NTF arbeider opp mot HELFO for å få ut mer informasjon rundt hvordan kontrollene foregår, dette vil vi høre mer om i løpet av våren. I mellomtiden har både landsomfattende og lokale nyhetsbyråer snappet opp denne parallellen, og undertegnede jobber opp mot dem med å få saken belyst fra tannlegenes og pasientenes side.

Vinterferien nærmer seg, og noen har kanskje dristet seg til å bestille utenlandstur for første gang på lenge. Andre skal suse gjennom snøen i nedover- eller bortoverski, mens andre igjen tar seg av de som tryner og eksartikulerer 11 i bakken. Det skal nok ikke ta så lang tid nå før man vender seg til hverdagen igjen, og finner andre ting å snakke om enn det-som-ikke-skal-nevnes. Det går mot vår, lengre dager og varmere vær.

Jeg, og resten av styret, ønsker dere en nydelig vår fremover!

Sindre Hauge Larsen

Formann

Formannen har ordet

Kjære kollega!

Det er med stor ære, og en viss skrekkblandet fryd jeg takker ja til formannsvervet. Dette er et tillitsverv som medbringer stort ansvar; man er foreningens ansikt utad, man må tale BTFs sak i møte med presse, politikere, fylkeskommunen og NTF, og man er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Nå kjenner jeg heldigvis foreningen godt fra innsiden etter noen års fartstid i styret, både som infosekretær og som sekretær, men det blir en omstilling å gå fra å ordne ting i kulissene til å stå i front.

Takk til Eirik for hans innsats for BTF. Som formann har Eirik gjennomført to Vestlandsmøter (og avlyst ett), fått i gang en sårt nødvendig modernisering av foreningslokalene, loset foreningen trygt så langt gjennom en pandemi, og stått i spissen for det beste sosiale programmet som Landsmøtet noensinne har sett. Han har vært et arbeidsjern uten like, og BTF har nytt godt av hans kløkt, sjarm og arbeidskapasitet de tre siste årene. 

Men han har ikke gjort alt dette alene, og jeg er så heldig å få overta lederrollen for et urverk av en forening som består av engasjerte, rutinerte og i stor grad selvgående tillitsvalgte. Det har vært lite utskifting av tillitsvalgte i år, og det gleder meg at så mange ønsker å stille til gjenvalg. Takk for tjenesten til alle som har gitt seg, og hjertelig velkommen og gratulerer til de nye! En spesiell takk til Ivar Hoff for hans mangeårige og uvurderlige innsats for foreningen.

Det er mye på agendaen for BTF fremover. På nyåret er det Vestlandsmøtet som står i fokus, og fagkomiteen har snekret i sammen et spennende fagprogram. Forkursene på torsdagen er av høy kvalitet, med tema som Kjeveledd fra A til Å, motivasjonsforedrag, klinisk beslutningstagning og hands-on kurs i Style Italiano. Deretter er det duket for fullt fagprogram og dentalutstilling både fredag og lørdag. Vestlandsmøteheftet med fullstendig fagprogram er sendt ut som vedlegg til novemberutgaven av Tidende, men programmet kan også leses på nett. På fredagen gjentar vi suksessen med servering fra lokale bryggerier til en hyggelig penge i utstillingen, etterfulgt av deilig fire-retters middag og underholdning med Christoffer Schjeldrup på Hotel Norge. 

Det er bare en liten uke til vi arrangerer vårt årlige julemøte i Markeveien 12. Her er lagt opp til god julestemning, deilig juletapas og konsert med Tom Tumyr. Hederstegnkomiteen har også bedt om ordet, så her skal det feires! 

Men… Man kommer dessverre ikke unna å nevne noe om den pågående pandemien, et ord vi aller helst skulle lagt bak oss for lenge siden nå når kalenderen nærmer seg 2022. En ny variant, Omikron, har kommet med ekspressfart fra Sør-Afrika til Øygarden, og vi vet lite annet om den enn at den er hinsides mutert og smitter raskt. Vi hører historier om massespredertilfeller fra julebord i Oslo, og fredag kveld ble det igjen innført påbud om munnbind på kjøpesentre og kollektivtransport, og hjemmekontor der dette er mulig. Vi risikerer også strengere tiltak på kort varsel. Sannsynligvis vil vi lære mer om den nye varianten i løpet av den neste uken. BTF følger selvsagt med, både med tanke på julemøtet og på Vestlandsmøtet. Vi har dessverre sett oss nødt til å begrense antall deltakere, men setter alle kluter til for å gjennomføre et knakende bra julemøte, på en forsvarlig måte. Julemøtet er nå fulltegnet.

Representantskapsmøtet i NTF ble avholdt for bare en uke siden, og mange spennende saker ble tatt opp og stemt gjennom. Særlig interessant for medlemmene er kanskje policy-dokumentene, som ble stemt gjennom med liten motstand. Disse sier noe om hvordan NTF stiller seg til blant annet markedsføring og utføring av kosmetisk tannbehandling, og til utviklingen av fremtidens tannhelsetjeneste. NTF ønsker en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, og det er gledelig å se en viss medgjørlighet i den nye regjeringens budsjettforlik. 

Jeg ønsker også å rekke en stor gratulasjon til Heming Olsen-Bergem, som ble valgt til ny president for NTF! Det er hele ti år siden forrige gang det ble valgt ny president, og Camilla har gjort en formidabel innsats gjennom sine perioder.

Jeg takker for tilliten generalforsamlingen har vist ved å velge meg til formann, og gleder meg til utfordringene som skulle komme! Og så vil jeg benytte anledningen til å ønske alle i foreningen god jul!

Sindre Hauge Larsen,

Formann i BTF

Formannen har ordet

Kjære kollega

Hvilken fantastisk opplevelse det var med Landsmøtet i Grieghallen! Et fyldig faglig program med gode forelesere fra det norske fagmiljøet, og med Bergen særdeles godt representert. Sjeldent har man sett så mange glade og fornøyde fjes på et Landsmøte. Vi var selvfølgelig ekstra glade for å kunne møtes igjen etter lang tids pause fra fysiske kurs. Det sosiale programmet utarbeidet av den lokale landsmøtekomiteen stod til toppkarakter. En stor takk til alle i komiteen som bidro til å gjøre dette til tidenes Landsmøte!

Forrige medlemsmøte må også sies ble en suksess. En fullsatt sal fikk en inspirerende introduksjon til søvnapné og apnéskinner, diskusjon rundt sakene til representantskapet avrundet med offisiell åpning av vårt nyoppussede medlemslokale. Middagene etter medlemsmøtene har i flere år dessverre hatt en noe laber oppslutning. Det er på høy tid med en endring. Noe enkel fingermat og litt godt i glasset ble godt tatt imot, så dette konseptet vil vi kjøre på de neste medlemsmøtene. Det vil som før bli påmelding til den sosiale biten mot et lite beløp for å dekke utgiftene.

Jeg har valgt å ikke ta gjenvalg ved årets generalforsamling, så min tid som formann er snart omme. Det har vært en spennende og tidvis krevende periode. I tillegg til de vanlige oppgavene har vi hatt Covid-håndtering, oppgradering av MV12, og sist, men ikke minst Landsmøtet. Definitivt mitt høydepunkt som formann å få den store gleden av å ønske en fullsatt Grieghallen velkommen til kurs og festligheter i Bergen.

Jeg har vært så heldig å jobbe med styremedlemmer med ulike bakgrunner, interesser og ideer. Dette har gitt mange gode diskusjoner som har vært berikende for meg, og forhåpentligvis for resten av styret. Til tross for ulikhetene føler jeg at vi alle har samme mål og har trukket i samme retning. Takk til alle tillitsvalgte i de mange komiteer jeg har jobbet sammen med. Dedikerte kolleger som tar seg fri fra jobb og ofrer fritid i beste BTF-ånd! Takk også for alle innspill fra dere medlemmer. Det er dere vi jobber for, så det er viktig at vi får feedback.

Som mange av dere sikkert har fått med seg så har styret innstilt kollega Trond Grindheim som æresmedlem. I vedtektene heter det at æresmedlemmer kan utnevnes enhver som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for foreningen eller dens formål. Trond har hatt flere og lange perioder som tillitsvalgt både i BTF og NTF sentralt. Han er en inkluderende kollega med et bredt bekjentskap på tvers av generasjoner i foreningen. Med sin lune humor har han skapt en god stemning på medlemsmøter, så vel som ordfører for NTFs Representantskap. Det er generalforsamlingen sitt mandat å utnevne æresmedlemmer. Jeg håper derfor på generalforsamlingens tilslutning til å hedre Trond sin innsats for BTF.

Valgkomiteen har innstilt Sindre Hauge Larsen som ny formann. Sindre har lang fartstid i styret, både som infosekretær og sekretær. Jeg kjenner Sindre som en særdeles ryddig og pliktoppfyllende kollega som jobber systematisk. BTF vil være i de beste hender med Sindre som formann.

Takk for meg for i denne omgang!

Eirik Torjuul Halvorsen

Formann BTF

Formann har ordet

Kjære medlem,

Tiden flyr, selv i disse koronatider. Sommerferien er rett rundt hjørnet, og de fleste av oss har vel de samme planene som i fjor: Norgesferie. Ikke feil det heller, mange av oss har nok oppdaget hvilke kvaliteter Norge har som ferieland. Enkelte har sågar investert i en campingvogn som må brukes. I år som i fjor vil jeg anbefale å besøke Tannlegekontoret på Bymuseet: https://www.bymuseet.no/vaare-museer/gamle-bergen-museum/

Les videre